İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil Başkanlığında toplanan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Düzenlenen toplantı öncesinde bir konuşma yapan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, belediye olarak yapmış oldukları tüm hizmetlerde halkın menfaatlerini ön planda tuttuklarını belirterek,”Daha önce Sarıseki’deki hizmet binasını Gümrük müdürlüğüne tahsis etmiştik. Bu yapmış olduğumuz çalışma neticesinde işadamlarımız, ihracatçılarımız, ithalatçılarımız büyük bir avantaj sağlamıştı. Önceden iş Dünyası gümrük ile ilgili bir işlem için Mersin’e gitmek zorunda kalıyordu. Şimdide Sarıseki Bölgesine Gümrük Laboratuarı yapımı için meclisten karar alıyoruz. İskenderun’umuza hayırlı olsun. Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hepimiz halka hizmet için çalışmaya devam edeceğiz”dedi.
Yapılan konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündemde bulunan ;

1- Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde muhtelif müdürlüklerin yıl sonunda artacağı düşünülen gider tertiplerinden 29.610.000,00 TL ödeneğin Fen İşleri Müdürlüğünün ekonomik hesap ayrıntı kodlarına ve yine münakalede belirtilen muhtelif müdürlüklerin gider tertiplerinden 29.610.000,00 TL’nin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmaların yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,oy çokluğu ile kabul edildi.
2- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, üzerinde eski Sarıseki Belediye Hizmet Binası bulunan 4.558,47 m2 yüzölçümlü Değirmendere mıntıkası 1983 ada 1 nolu parselin Maliye Bakanlığınca satın alınması karşılığında Maliye Hazinesine bedelli olarak devri yönünde karar alınması ve alınan kararın uygulanması aşamasında Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,oy birliği ile kabul edildi.
3- Mülkiyetleri Belediyemize ait İsdemir Özel Güvenlik Bölgesi sınırı içinde kalan Karayılan mıntıkası 347 ada 1 nolu parsel 4.260,74 m2, Karayılan mıntıkası 346 ada 2 nolu parsel 4.888,55 m2 yüzölçümüne sahip olup, söz konusu parsellerin satışı yönünde karar alınması ve satış yetkisinin kullanılması yönünde Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu Raporu yetişmediğinden meclise gelmedi.
4- Şevre mıntıkası 967 nolu parselden imar uygulaması ile kamuya terk edilen alana ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu,oy birliği ile kabul edildi.
5- 1. Mıntıka 2113 nolu parsel ve bahse konu parselin güneyindeki terkli alana yönelik çizilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hakkındaki İmar Komisyonu Raporu yetişmediğinden meclise gelmedi.
6- İskenderun Lisesi Alanının kent meydanı ve çarşı projesi olarak düzenlenmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu Raporu,oy birliği ile kabul edilerek konu ile ilgili alt komisyonun oluşturulmasına karar verildi.

İskenderun Belediye Meclisi Toplandı

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 13 =