İskenderun Belediye Meclisi Toplanıyor

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 02.11.2017 Perşembe günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

Mecliste görüşülecek olan gündem maddeleri ise şöyle:

1- İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Meclisinde görev yapmak üzere bir asil bir yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü teklifi.
2- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, üzerinde Sarıseki Belediye Hizmet Binası bulunan 4.558,47 m2 yüzölçümlü Değirmendere mıntıkası 1983 ada 1 nolu parselin 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununun Geçici 8. Maddesi kapsamında değerlendirilen borçlara karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınması karşılığında Maliye Hazinesine bedelli olarak devri yönünde karar alınması ve alınan kararın uygulanması aşamasında Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.
3- 2. Mıntıka 1496 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

İskenderun Belediye Meclisi Toplanıyor

Önceki İçerikGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın İskenderun’da İnceleme ve Denetleme Gerçekleştirdi
Sonraki İçerikArsuz Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısı gerçekleşti