Eğrisiyle Doğrusuyla ‘’ Yks’’ ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı )

Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi nasıl olacak? (Yükseköğretim Kurumları Sınavı – YKS nedir?) Özel Tek Kampüs Okulları Müdürü Eren Dağtekin bölgemizde binlerce insanın beklediği üniversiteye girişte uygulanacak yeni sınav sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte eğrisi ile doğrusu ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında bilmeniz gerekenler…

Üniversitelere giriş için bu sezon yapılacak uygulamada söz konusu olan ilk sınav, 40 Türkçe ve 40 Matematik sorusu ile temel altyapıyı sorguluyor. Böyle bir sınav, öğrencilerin üniversitede eğitim alabilecek bir altyapıya sahip olup olmadıklarını ölçmek için oldukça yerinde bir uygulamadır. Çünkü dili iyi kullanmak, doğru anlamak ve doğru anlatmak ile ; temelde belli bir matematik altyapısına sahip olmak ise doğru düşünmek ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla bir kez daha vurgulamak gerekirse ilk sınav oldukça yerinde bir uygulamadır.

Aynı gün, bir öğle arası verildikten sonra yapılacak olan ve üniversitelere yerleştirmeyi esas alan ikinci sınava gelince , anılan barajı geçemeyecek binlerce öğrencinin de neden anlamsız bir biçimde katılacağı (ki bu durum önceki sınavlardaki istatistiklerle de ortadadır); verilecek öğle arasının kişiden kişiye değişebilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin nasıl dengeleneceği ; hepsinden önemlisi okul müfredatları esas alındığında dahi yüzlerce konuyu bilmeyi gerektiren derslerden yalnızca 40’ar soru ile sağlıklı bir ölçme- değerlendirmenin nasıl yapılabileceği soruları, açıkçası, bu sınavı, sağlıklı cevaplar bulamadığımız bir uygulama olarak karşımıza çıkarıyor.
Müfredat ile ilgili bir somutlama yapacak olursak’’ Türk Dili ve Edebiyatı’’ dersi ana başlıklarla,

İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı (Sözlü Dönem – Yazılı Dönem )
İslâmiyet’in Etkisindeki Türk Edebiyatı (Geçiş Dönemi-Halk Edebiyatı-Divan Edebiyatı)
Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı ( Tanzimat Edebiyatı-Servet-i Fünûn Edebiyatı)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatı ( Fecr-i Âti Edebiyatı-Milli Edebiyat-Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı …)
Genel Edebiyat Bilgileri ( Şiir – Düzyazı)
Batı Edebiyatı ( Eski Yunan’dan Edebi Akımlara ve Günümüze uzanan bir çizgi)
konularını içermektedir. Coğrafya ile birleştirildiğinde 40 soru! Türk Dili ve Edebiyatı dersine düşecek oldukça az soru ile bu kadar kapsamlı bir müfredatı içeren bilgilerin yeterli olup olmadığı kanaatine varacak , hakkaniyeti sağlayacak ölçmeyi yapabileceğimizi düşünebilir miyiz acaba? Bu, sizce de cevaplanması gereken bir soru değil mi ? …(Bu durum diğer dersler için de geçerlidir. )
Naçizane bir öneri olarak kabul edilebilirse ‘’Temel Sınav’’ aynı şekliyle Haziran’ın ilk hafta sonu yapılsa, aradaki sürede değerlendirmeler yapılıp ‘’Üniversitelere Yerleştirme Sınavı’’ yine Haziran’ın son haftası ve yeterli soru sayısı ile yeniden düzenlense, olası sıkıntıların daha az yaşanacağı, nispeten daha sağlıklı bir ölçme değerlendirmenin yapılabileceği, en önemlisi gündemdeki uygulamaya göre hakkaniyetin daha güzel sağlanabileceği bir uygulama olacağı kanaatinde olduğumu belirtir, ilgili herkese saygılar sunarım.

PAYLAŞ

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here