Dr. Nano istedi, İSTE Dinledi

Teknoversite vizyonunu ortaya koyan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), teknolojiyi ilgilendiren her alanda olduğu gibi, yüzyılın önemli teknolojik gelişmelerini içinde barındıran nanoteknoloji alanında da çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda; Illinois Üniversitesinde görev yapan, nanoteknoloji konusunda dünyaca ünlü Prof. Dr. Munir NAYFEH, İSTE’nin davetlisi olarak İskenderun’a geldi. İSTE’de gerçekleştirilen “Geçmişte, Günümüzde ve Gelecekte Nanoteknoloji” konulu konferansa, akademik personel, araştırmacılar, sanayiciler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Prof. Dr. Munir NAYFEH, sunumunda; nanoteknolojinin geçmişten günümüze nasıl geldiğini, geliştiğini ve gelecekte nasıl olacağı hakkında çok önemli bilgiler verdi. 1959 yılında resmi olarak nanoteknolojinin doğuşu ve günümüze nasıl geldiği, lazer uygulamaları, nano süper bilgisayarların üretimi, nanoteknolojinin gelişmeye başladığı dönemler, katıdan küçük parçacıkların eldesi, yeni nesil ilaçlar, kızılötesi kaynağı, nanotel ve uygulama alanları, hidrojen yakıtı, güneş enerjisi, silisyum ve altın nanoparçacıkların üretimi ve kullanımı, nanoparçaçık üretim yöntemleri hakkında katılımcıları aydınlatan Prof. Dr. Munir NAYFEH, akademik personel, sanayiciler ve öğrencilerin yoğun katılım ve ilgisini memnuniyetle karşıladı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Eyyuphan YAKINCI sunum sonrasında yaptığı konuşmada; bilim insanları ile birlikteliğin devam ederek artacağını ve öğretim üyelerinin yaptıkları çalışmaların yıl içerisinde konferanslar aracılığıyla toplumla da paylaşılacağını söyledi. Öğrencilerin ve araştırmacıların yakın ilgisi sunum sonrasında da devam etti ve nanoteknoloji ile ilgili araştırmalar yapan öğrenci ve araştırmacılar Profesör NAYFEH’i soru yağmuruna tuttular. Yapılan görüşmeler ve bilimsel tartışmalar sırasında, yeni ve ortak araştırma projelerinin temelleri atıldı.

Prof. Dr. Munir NAYFEH ile bir araya gelerek çeşitli konularda fikir alışverişi yapan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay DERELİ konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “İSTE, gerçek bir ‘bilim ve teknoloji toplumu’ olabilmek, teknolojiyi etkin olarak üretebilmek için, diğer faaliyetlerinin yanı sıra, teknoloji konularında uzman bilim insanlarıyla öğrencilerimizi, araştırmacılarımızı ve sanayicilerimizi buluşturmaya devam edecektir. Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Bunun kanıtı, nanoteknoloji konusunda Prof. Dr. Munir NAYFEH’e gösterilen yakın ilgi ve seminerine yapılan yoğun katılımdır. Nanoteknolojinin Ülkemizin teknolojik gelişimi için en önemli alanlardan biri olduğu malumdur. Bundan dolayı, son iki yılda Illinois Üniversitesi ve İSTE arasında işbirliği ve ortak çalışmalar devam etmektedir. Bu işbirliklerin giderek daha da artacağı ve bir dizi yeni özgün çalışmanın iki üniversite arasında başlayacağı müjdesini şimdiden veriyoruz. Başta Prof. Dr. Munir NAYFEH ile görüşmeler ve ortak araştırmalar yapan İSTE Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin BAHÇECİ olmak üzere, tüm katılımcılara ve sunumu ilgiye takip eden yarınlarımızın yıldızları öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

İlgiyle izlenen sunum sırasında verilen bilgilerin yanında, çok ilginç içerikli görsel şekil ve grafikler de katılımcıların dikkatini çekti. Nanoteknoloji ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için Prof. Dr. Munir NAYFEH’in sunumuna www.iste.edu.tr adresinden ulaşabiliyor.

Profesör Munir Nayfeh kimdir?

1945 Ürdün doğumludur. Lisans ve yüksek lisansını Beyrut Amerikan Üniversitesinde sırasıyla 1968 ve 1970 yıllarında, doktorasını Stanford Üniversitesinde 1974 yılında Fizik alanında tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışma ve araştırmalarını 1974-1977 yılları arasında Oak Ridge National Laboratory gerçekleştirmiştir. 1978’de Illinois Üniversitesi Fizik Fakültesine Katılana kadar Yale Üniversitesinde Öğretim üyeliği yapmıştır. Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign de başladıktan sonra ayrışma seçiciliğini artırmak için bir araç olarak moleküllerin çoklu foton incelemek üzere bir program geliştirmiş, bu işlemi kullanarak izotop ayırmayı ilk defa göstermiştir. Yoğun lazer alanlarında hidrojen moleküllerinin tavırlarını inceleyen ilk bilim adamıdır. Profesör Nayfeh’in çalışmaları Moleküler Coulomb patlamalarında yeni bir araştırma alanı başlatmıştır. Son birkaç yıldaki çalışmalarında iki ayrı yol izlemiştir. Bunlardan biri çok güçlü DC elektrik alanların varlığında tek boyutlu esas hale hidrojen atomları klasik kaotik dinamiklerin rolü üzerinde odaklanan teorik programı, diğeri ise “writing with atoms” diye adlandırılan deneysel programdır. Son zamanlarda maddenin oluşumunu incelemek için nanometre ölçekli yapıların taramalı tünel mikroskop (STM) kullanarak analizi ve üretimini çalışmaktadır. Bu çalışma nanometre/atomik ölçekteki katıların temel niteliklerine ve etkileşimlerine yeni anlayışlar getirir ve nano-elektronik ve fotoniklerde kısa vadeli teknolojik uygulamalar için önemli etkilere sahiptir. Profesör Nayfeh‘nin devam eden araştırmaları kuantum kaos araştırması, atomlar ile yazma, atomik elektronik ve gözenekli silikon hazırlanması ve karakterizasyonudur. Profesör Nayfeh’nin alınmış on üç adet ve beklemede olan on yedi adet olmak üzere toplam otuz adet patenti vardır. Ayrıca Dr. Nano isimli ticari markası mevcuttur. Alanında gerçekleştirilen konferanslarda 250’den fazla profesyonel ve 30’dan fazla da eğitim amaçlı konuşması mevcuttur. Yazarı olduğu, tercüme ettiği, editörü ve eş-editörü olduğu 5 adet kitabı vardır. 41 adet makale-kitap bölümü ve 132 adet SCI dergi makalesi bulunmaktadır. Nanoteknoloji alanında 1550’ün üzerinde, hidrojen alanında 200’ün üzerinde ve kitaplarındaki yayınlarına da 1700’ün üzerinde atıf almıştır.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here