Arsuz Belediye Meclisi Toplanıyor

Arsuz Belediye Meclisi gündeminde mevcut bulunan aşağıda yazılı maddeleri görüşmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.04.2017 Salı günü saat 14.00’te Arsuz Belediyesi Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM
1-2016 Yılı Faaliyet Raporu İle İlgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Teklifinin Görüşülmesi.
2-Encümen Üye Seçimi İle İlgili Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifinin Görüşülmesi.
3-İmar Komisyonu Üye Seçimi İle İlgili Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifinin Görüşülmesi.
4-Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi İle İlgili Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifinin Görüşülmesi
5-Gökmeydan 1748 Numaralı Parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifinin Görüşülmesi. 6-Gökmeydan 1749 Numaralı Parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifinin Görüşülmesi. 7-Sayısallaştırma Çalışmaları Bilirkişi Seçimi İle İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifinin Görüşülmesi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here