KARA, DENİZ VHAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI 2017 YILI UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI

0
14
ASKERİ
ASKERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi :
MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA
Posta Kodu : 06620
İrtibat Telefonu : (0312) 562 05 43
(Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için)
Fax Numarası : (0312) 319 43 67
(İnternet) Adresi :msb.gov.tr

1. GENEL HUSUSLAR:
a. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2017 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı uzman erbaş temini ile ilgili hususları kapsamaktadır.
b. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı kararları doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.
c. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirmeler http://www.msb.gov.tr internet
adresinden yapılacak, başvuralar da yine aynı adresten yapılacaktır.
ç. Adaylar her Kuvvet (Kara, Deniz, Hava) Komutanlıkları uzman erbaş sınıflarından en fazla
üçer sınıf tercihi yapabilecek, sınav sonuçlarına göre değerlendirme bölümünde açıklandığı gibi sıralama yapılacaktır. Sıralamaya giren ve nitelikleri uygun olan adaylar kontenjanlara
yerleştirilecektir. Adaylar; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş sınıflarından kendi eğitim ve mesleklerine göre tercih sıralaması yapabilecek, ilk tercihlerindeki kontenjana girememeleri halinde öncelikle idarenin ihtiyaçları doğrultusunda diğer tercihlerine girme haklarına da sahip olabileceklerdir.
Adaylar, tercihlerindeki kontenjanlara giremediklerinde, istekli olmaları durumunda ve idarece uygun görüldüğü takdirde diğer Kuvvet Komutanlıkları (Özel Kuvvetler Komutanlığı dahil) uzman erbaş temin faaliyetlerinde adaylık durumları devam edecektir

Ayrıca adaylar, idarece uygun görüldüğü ve gerekli şartları taşıdığı takdirde, Özel Kuvvetler
Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmayı tercih edebilecektir.
d. Yapılan başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar
geçerli olacaktır. (Aday, 2017 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise başvurusu, 2017 yılı
içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara çağrılacaktır.) Ancak müracaat ettiği Kuvvetin kontenjanı dolması halinde müracaat ilanı kapatılacaktır.
e. Adayların 2017 yılı içerisinde MSB tarafından yapılan uzman erbaş seçim aşaması
sınavlarına bir defa katılma hakları vardır. Seçim aşaması sınavlarına katılan adaylara aynı yıl içerisinde ikinci defa başvuru yapma hakkı verilmeyecektir.
f. Uzman erbaş başvuruları, internet üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle
yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve
belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.
g. Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları;
MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) icra edilecektir. Tüm aşamalarda başarılı olan
adaylar ilgili sağlık merkezine yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihinde 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Uzman Erbaş Olur/Komando Olur/Paraşütle Atlar” kararlı sağlık raporunu alacaklardır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Deniz Piyade ve Mayın harbi dalgıcı olarak görev yapmaya istekli ve gerekli şartları sağlayan adaylar yukarıda belirtilen sağlık raporlarına ek olarak “Dalgıç/Kurbağa Adam Olur / Deniz Piyadesi (Amfibi Komando) Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporlarını da alacaklardır.
ğ. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak sınıflandırma/yerleştirme işlemine tabi tutulacaklardır.
h. Seçim aşaması sınav tarihleri http://www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta kanalı ile tebligat yapılmayacaktır.

KARA, DENİZ VHAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI 2017 YILI UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × three =