İskenderun Belediye Meclisi Toplandı

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, başkanlığında toplanan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşüldü.
Düzenlenen meclis toplantısı öncesinde bir konuşma yapan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil,”Belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kent genelinde asfalt ve kaldırım çalışmalarımız sürüyor. Feyezan kanalı üzerinde bulunan köprülerin yol seviyesine indirimi ile ilgili ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Spor Toto’nun desteği ile İskenderun’a ilk etapta belirlenecek dört bölgeye spor tesisleri yapılacak. İskenderun halkının ihtiyaçları doğrultusunda belediyenin imkânları çerçevesinde halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.
Yapılan gündem dışı konuşmaların ardından gündemde bulunan maddeler görüşüldü.

Gündemde bulunan

1- Sarıseki Mahallesi 47 nolu parsel ile Azganlık Mahallesi 106 ve 108 nolu parsellere yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi imar komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
2- Aşkarbeyli mıntıkası 5671 nolu orman vasıflı parselde 6292 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin 10. Fıkrası uyarınca tapuya tescil edilmiş orman haritalarında hataların düzeltme işlemi yapılacağından, yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleriyle bilirkişi olarak görev yapmak üzere isimlerin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi oy birliği ile kabul edildi.
3- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A Maddesi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcına mevzu işlemler sırasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce inşaat izni verebilmek için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin “emlak vergisi borcu yoktur” yazısı talebinin zorunlu hale getirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
4- Sarıseki Mahallesi 790 nolu parselin bir kısmı ve bu parselin kuzeyinde yer alan kamuya terkli alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar ve şehircilik müdürlüğü teklifi ,oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi.
5- Denizciler Mahallesi bitişik mıntıkası 17/2 nolu parsele yönelik çizilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazılı önerge, oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here