İskenderun Belediye Meclisi 3 Gündem Maddesiyle Toplanıyor

0
7
meclis
meclis

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 06.09.2017 Çarşamba günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülecek.

G Ü N D E M:

1- Sarıseki Mahallesi 47 nolu parsel ile Azganlık Mahallesi 106 ve 108 nolu parsellere yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
2- Aşkarbeyli mıntıkası 5671 nolu orman vasıflı parselde 6292 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin 10. Fıkrası uyarınca tapuya tescil edilmiş orman haritalarında hataların düzeltme işlemi yapılacağından, yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleriyle bilirkişi olarak görev yapmak üzere isimlerin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
3- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A Maddesi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcına mevzu işlemler sırasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce inşaat izni verebilmek için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin “emlak vergisi borcu yoktur” yazısı talebinin zorunlu hale getirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + ten =