İSTE Rektörü Prof.Dr. Türkay Dereli İTSO’yu ziyaret etti

İSTE Rektörü Prof.Dr.Türkay Dereli İTSO ziyaretinde, İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı II. Öğretim Mühendislik ve Teknolojik yönetimi (MTY) Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İTSO Muhasip üye Necat Özkaya da ziyarette yer aldı.

Bu programın temel amacı, mesleki konularda bilgi kazandırıp mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstererek; katılımcıların mühendislik, teknoloji ve yönetim konularındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini bütünlemek, artırmak ve güncellemektir. MTY programı; ürün ve hizmet odaklı iş dünyasında, özel bilgi ve becerilerinin yanında; kalite, maliyet ve zaman ekseninde bütünleşik sistem anlayışını benimsemiş takım
çalışanları ile liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programdan mezun olan katılımcıların; tasarım, üretim ve yönetim konularında, mesleki etik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, bilişim teknolojilerini kullanarak, yenilikçi ve girişimci yöneticiler olarak kendi üretim veya hizmet şirketini kurabilmeleri ve şirketlerin Ar-Ge süreçlerinde etkin olarak çalışabilmeleri hedeflenmektedir. Bu bağlamda, MTY programının bir amacı da
Üniversite-İş Dünyası birlikteliğini güçlendirmektir.

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (MTY) Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda ALES veya Yabancı Dil Puan şartı aranmamaktadır. Dersler mesai saatleri dışında da yapılabilmektedir. MTY yüksek lisans programı her biri 3 kredilik 10 ders (toplam 30 kredilik) ile dönem projesi dersinden oluşur. Katılımcılar, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Programdaki derslerden bazıları şunlardır: Ar-Ge Finansmanı, Ar-Ge Yönetimi, Bilgi Sistemleri ve Yönetimi, Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Enerji Yönetimi, Girişimcilik, İnsan Faktörleri Mühendisliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstatistiksel Kalite Kontrolü, Mühendisler için Finans ve Muhasebe, Mühendisler için Yönetim ve
Organizasyon, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik Projelerinin Yönetimi, Mühendislik Yönetiminde Yasal Konular, Mühendislikte Olasılık ve İstatistik, Örgütsel Davranış, Risk ve Belirsizlik Altında Karar Analizleri, Stratejik Teknoloji Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Teknolojik Ürünlerde Pazarlama, Uygulamalı Yöneylem Araştırması, Üretim Süreç Tasarımı ve Yönetimi, Ürün Tasarımı ve Geliştirme, Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri, vb. Dersler ve içerikleri hakkında detaylı bilgi İSTE web sayfasındaki ilgili linklerde bulunabilir.
MTY programının tamamlama süresi, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan katılımcılara MTY tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programları için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler.
MTY tezsiz yüksek lisans programında alınan hangi derslerin, yüksek lisans programlarındaki hangi derslerin yerine sayılabileceğine ilgili enstitü yönetim kurulları karar verir. Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ikinci lisansüstü öğretimde yürütülmekte olup; her biri 3 kredilik 10 ders (toplam 30 kredilik) ile dönem/bitirme projesi dersinden oluşur. Öğrenci katkı payı tutarı kredi başına 200 TL (ders başına 600 TL) olarak belirlenmiştir. Dönem/bitirme projesi dersi için ücret talep
edilmemektedir. (Bu bağlamda; Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ödenmesi gereken ücret toplamda 6000 TL’dir)

İSTE Rektörü Prof.Dr. Türkay Dereli İTSO’yu ziyaret etti İSTE Rektörü Prof.Dr. Türkay Dereli İTSO’yu ziyaret etti

Önceki İçerikAba Güreşi Heyecanı Tüm Dünyayı Sardı
Sonraki İçerikVatandaşı kurban heyecanı sardı