İTSO’da Mal ve Hizmet ihracatlarında E-Fatura Süreci Eğitimi düzenlendi

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, AKİB Akademi işbirliğiyle düzenlenen bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak katılan EDM Bilişim Genel Müdürü Özcan Ermiş, Mal ve Hizmet İhracatında E-Fatura süreci konusunda sine vizyon destekli olarak bilgiler verdi.
EDM Bilişim Genel Müdürü Özcan Ermiş, E-fatura mükellefleri tarafından mal ihracat faturaları (yolcu beraberinde yurtdışına çıkmak üzere satılan mal faturaları ve free faturaları dahil), 1 Temmuz 2017’den itibaren e-fatura olarak düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Gelir İdaresi Başkanlığı, Yılbaşına doğru yayınladığı değişiklik tebliği ile ihracat ve yolcu beraberi faturaları 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren zorunlu olarak E-Fatura kapsamına alınmıştır. E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11. Maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan işler) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar bahsi geçen faturalarını 01/7/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyecektir. Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını E-Fatura olarak düzenlemeye başlayacakları gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir” dedi.
EDM Bilişim Genel Müdürü Ermiş, “Mal ve Hizmet İhracatlarında E-Fatura Sürecinin gerek mükellefler, gerekse muhasebeciler için önemli olduğuna dikkat çektiği bilgilendirme toplantısında, İhracat faturası – Hizmet ihracat faturası, Yolcu beraber faturası, Süreçler E-fatura, E-Bilet, E-İrsaliye, ihracatta E-Fatura, 2018 yılı mükellef kapsamı ile ilgili detaylı bilgiler verdi. İTSO Halil Şahin Meclis Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Merih Hasan Yıldırım, Mali Müşavirler, İTSO üyeleri ve davetliler katıldı.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here