İskenderun Kaymakamlığı Güvenlik Korucusu Alımı İlanı Yayınladı

İSKENDERUN KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI

İskenderun İlçesi mülki sınırları içinde Akarca, Aşkarbeyli, Azganlık, Bitişik, Cırtıman, Çınarlı, Düğünyurdu,Güzelköy, Kaledibi, Karayılan, Kavaklıoluk, Orhangazi, Sarıseki, Suçıkağı Mahallelerinde ve bölgemizde Meydana gelen Terör olaylarını engellemek maksadıyla toplam (70) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

İstekliler, İskenderun İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www. İskenderun.gov.tr), İskenderun Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.

Başvurular 29 Ocak 2017-10 Şubat 2017 Tarihleri Arasında İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığına Yapılacaktır.

GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI

Çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; İskenderun İlçesinin Akarca, Aşkarbeyli, Azganlık, Bitişik, Cırtıman, Çınarlı, Düğünyurdu,Güzelköy, Kaledibi, Karayılan, Kavaklıoluk, Orhangazi, Sarıseki, Suçıkağı mahallelerinden toplam (70) Güvenlik Korucusu (GK) alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ

Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 29 Oack 2017 tarihinden, 10 Şubat 2017 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen İskenderun İlçe J.K.lığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV TARİHLERİ

GK adayları, İskenderun Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 24-25-26 Şubat 2017 Cuma-Cumartesi-Pazar. günü/günleri saat: 09.00’da Karayılan Mahallesi Stadyumunda Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar 01-03 Mart 2017 Tarihlerinde saat: 09.00’da İskenderun İlçe J. Komutanlığında mülakat sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR

1. T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
2. Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3. 30 Yaşından büyük olmamak, (Gönüllü Güvenlik Korucuları için 37 yaşından büyük olmamak)
4. Okuryazar olmak,
5. Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10. Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12. Siyasi parti üyesi olmamak,
13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

İSTENEN BELGELER

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2. Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
3. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
4. Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
5. 6 adet vesikalık fotoğraf,
6. Sabıka kaydı,
7. İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ

Adaylar; 24-25-26 Şubat 2017 Cuma-Cumartesi-Pazar günü saat: 09.00’ da Karayılan Mahallesi Stadyumunda, Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi’nde EK-A’da bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40’ ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

MÜLAKAT 

Mülakat 01-03 Mart 2017 Çarşamba, Perşembe, Cuma..günü saat: 09.00‘ da İskenderun İlçe J.K.lığı Salonunda yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından EK-B’deki “Değerlendirme Kriterleri” de esas alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

SEÇME VE DEĞERLENDİRME

Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak, komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (70), yedek (20) GK adayı belirlenecektir. Sonuçlar kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.

Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.

İskenderun Kaymakamlığı Güvenlik Korucusu Alımı İlanı Yayınladı

 

Önceki İçerikBelen Kaymakamlığından Şehit Ailelerine Ziyaret
Sonraki İçerikAmanos Tünel projesi ile ilgili İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nda toplantı düzenlendi
Avatar photo
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.