İskenderun Belediye Meclisi Toplanıyor

İskenderun Belediye Meclisi 2017 yılı Ocak ayı ikinci oturumunu 06.01.2017 Cuma günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak.

Gündem maddeleri ile şöyle:

1- Sosyal Tesislerde satışı yapılan ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
2- Milli Savunma Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenecek protokolü imzalamak üzere İskenderun Belediye Başkanı Seyfi DİNGİL’e yetki verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu.
3- Akçay Mıntıkası 231, 282, 446, 366, 716, 417, 368 ve 419 nolu parsellere yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
4- Şevre Mıntıkası 5237 parselde yapılaşma koşulları ve park alanı ile konut alanı büyüklükleri değiştirilmeden, konut alanının parsel sınırlarına kaydırılmasına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here