İTSO’da Değişen Dünya Koşulları altında Belediyelerin görev ve sorumlulukları ele alındı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Değişen Dünya Koşulları Altında Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları’ Konulu Panele konuşmacı olarak TMMOB Eski Başkanı ve Çankaya Belediyesi eski Başkanı Bülent Tanık katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda Belediyelerin görev ve sorumluluklarına dikkat çekildi.

İTSO Başkanı Yılmaz: “Küresel rekabet Güçlü yerel süreçlerle sağlanabilir”

Toplantı öncesi ilk olarak söz alan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz; “Hatay Büyükşehir Belediyesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi ve Odamız işbirliğiyle düzenlenen, ‘‘Değişen dünya koşulları altında belediyelerin görev ve sorumlulukları “konulu panelimize hoş geldiniz diyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Günümüzde küreselleşme ve bölgeselleşme zıt ve bağdaşmaz iki kavram gibi görünse de, bu iki kavramın uygulama süreçleri yoğun bir etkileşim halindedir. Küresel rekabette kazançlı olmanın, güçlü yerel süreçlerle sağlanabileceği fikri de günden güne güçlenmektedir. Küreselleşme süreciyle birlikte ülkeler arasındaki rekabetin genel anlamda devam etmekte olduğu, fakat bölge, yöre ve kentlerin taşıdıkları farklı özellikler nedeniyle, esas yarışın yerel yönetimler arasında gerçekleştiği düşüncesi, yaygın olarak kabul görmektedir. Dolayısıyla bölge, yöre ve kentlerin yalnızca ulus devlet anlayışı çerçevesinde tanımlandığı dönem de, artık yavaş yavaş sona ermektedir. Her şeyin hızla değiştiği bu süreçte, yerel yönetimler de bir yandan yerel koşulların gereklerini sağlamak zorunda olurken, diğer yandan bölge ve ulusal düzeydeki değişimleri izlemek, küresel eğilimleri hesaba katmak ve kendi özellikleri doğrultusunda planlar yapmak zorundadırlar” şeklinde ifadelere yer verdi.

Gündüz: “Bireyin en temel hakkı yaşama hakkıdır”
Ardından söz alan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İskenderun Temsilcilik Başkanı Selahattin Gündüz, “Birey yurttaşın en temel hakkı yaşama hakkıdır. Sosyal devlet anlayışı gereğince, bireye maddi ve manevi destek sağlayan, insan haysiyet ve onuruna yakışır düzeyde yaşamını devam ettirebilmesi için asgari çevresel koşulların hazırlanması ve yurttaşlarımızın bilinçlendirilerek, doğal afetlerden ders alınması önemlidir” dedi.
Bülent Tanık: “İmar Planı yapılırken, kentin Genel Güvenlik Planlaması da yapılmalı”
Panele konuşmacı olarak katılan TMMOB Eski Başkanı ve Çankaya Belediyesi eski Başkanı Bülent Tanık, sine vizyon destekli olarak Değişen Dünya Koşulları Altında Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları’ konularına dikkat çekti. Tanık, yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Belediyeler yaşamın her alanında doğumdan ölüme, çöpten, suya, kentin hayatını sürdürmesi için ne gerekiyorsa 100 çeşit kalemde kentteki bütün işlevlerin sürdürülebilmesi için görev yapan yapılardır. Her kentin Genel güvenlik binası olmalıdır. İmar planları yapılırken, kentin, genel güvenlik planlaması da göz önünde bulundurulmalıdır. 1999 depreminden sonra afetten korunma ve afet sonrası sakınmalar ile ilgili planlama ve çalışmalar da yapıldı. Bunu yanında kentin ve yerleşim yerlerinin coğrafyanın nabzının iyi tutulması, hangi toplum değişimler ve gelişmeler nerelerde olduğunun araştırılarak, bilimsel verilerle yerel yöneticiler için göz teması oldukça önemlidir. Potansiyel gelişmeleri önceden görebilecek şekilde, toplumsal değişim dinamiklerini izleyecek mekanizmaların kurulması, sosyolojik araştırmaların ve dokümanların hazırlanması büyük bir sosyal sorumluluktur. Bu güvenlik açısından da önemlidir. Sorunun tarifi çözümün anahtarını birlikte getirecektir. Biz şu anda kentimize birisinin felaket anında yukarıdan birilerinin gelip bizi kurtaracakmış gözüyle bakmaktan çıkarsak anahtar çözümün ve anahtar çözüm yolunun ön hazırlığı tedbirli olmanın yolunu üretmiş oluruz. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Halil Şahin Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Arsuz Belediye Başkan yardımcısı Ali Yavuz, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Başkan yardımcısı Muhsin Yeter, İTSO yönetim kurulu üyeleri Bülent Seküçoğlu, Necat Özkaya, İTSO Meclis üyeleri, TMMOB Hatay ve İskenderun Temsilcileri ve davetliler katıldılar.

bulent-tanik-paneli-3 bulent-tanik-paneli-6

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here