Maliye Bakanlığı bir düzenleme ile Katma Değer Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin ekinde bir ay içinde düzenlenen; Fatura, e- Fatura, e -Arşiv Fatura, e-Bilet, Perakende Satış Fişi,Serbest Meslek Makbuzu, İrsaliyeli Fatura, Özel Fatura gibi belgelerin kaçar adet alındığı ve ayrıca aynı belgelerin kaçar adet satıldığının sayısını “BEYANNAMEYE BİLGİ OLARAK EKLENMESİ” istemektedir.
İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hasan Merih Yıldırım konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında; “Muhasebe programları Maliye Bakanlığının istediği bu bilgileri (E-Defter Programı dahil) verebilecek düzeyde hazırlanmamıştır. Ayrıca istenen bu sayısal bilgilerin neden istendiği, ne işe yarayacağı meslek camiamızca anlaşılabilmiş değildir.
İstenen bilgilerin verilebilmesinin yolu meslek mensuplarının işi gücü bırakıp işlenen belgeleri tek tek sayarak tespit etmesi ile mümkündür. Aynı işlem her ay tüm firmalara ayrı ayrı yapılmak zorundadır.
Muhasebecilerin bahsi geçen işleri yapmaya ne gücü kalmıştır ve ne de zamanı vardır. Aslında istenen belge ve bilgiler çeşitli yollar ile (BA-BS, E-Fatura, Yeni Nesil Yazar Kasa vs) Maliye Bakanlığına bildirilmektedir.
Meslek Mensubu; yaptığı işlerden dolayı, Maliye Bakanlığınca her fırsatta müteselsil sorumlu sıfatıyla, sorumlu tutulmaktadır. ANGARYA olarak görülen bu uygulamada bile evrak sayısında olabilecek hatalar GEREK MÜKELLEFE, GEREKSE MESLEK MENSUBUNA CEZA OLARAK dönecektir.
Maliye Bakanlığı Gerçekten bu sayılara ihtiyaç duyuyorsa, öncelikle kamuoyuna bu bilgilere ihtiyaç duyma nedenlerini ve gerekliliğini anlatmalı, ikna etmeli ve bu bilgilere otomasyon yoluyla ulaşabilmek için muhasebe programlarında gerekli alt yapıları hazırlatmak için yasa değişikliklerini yapmalıdır.
Maliye ile mükellef arasında köprü görevi gören ve vergiye gönüllü uyum sağlamada önemli bir görev üstlenmiş olan meslek mensuplarımızın ANGARYALARLA meşgul etmek, faydalı alanda harcayacağı mesaiden zaman çalmak demektir. Bu durumu iyi bilen Sayın Maliye Bakanımız meslek mensuplarının üzerindeki angaryaları hafifleteceği konusunda beyanda bulunmuş ve hatta meclis gündeminde bulunan torba tasarıda muhtasar beyanname ile SGK bildirimlerinin birleştirilmesi yönünde adımlar atılmıştır. Bu konudaki olumlu gelişmelere rağmen GİB tarafından yapılan bu duyurunun Sayın Bakanımızın bilgileri dâhilinde olmadığını düşünmekteyiz.
Ayrıca GİB ’ten meslek camiamızı ilgilendiren düzenlemeleri yaparken meslek odalarımızın görüşlerine başvurmaları ve oluşacak ortak akıl ile hareket etmeleri yönünde talebimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. Bu durum tüm taraflar için fayda getirecektir. “Ben yaptım oldu” anlayışı artık günümüzün modern düşünce anlayışıyla bağdaşmamaktadır.
Açıkladığımız nedenlerle hangi amaçla istendiği ve nasıl bir fayda sağlayacağı anlaşılamayan bu uygulamanın kaldırılmasını talep ediyoruz.” Dedi.

smm odası açıklama

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − four =