Aile ve Sosyal Politikalar Hatay İl Müdürlüğü Personel Alıyor

Hatay Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “Aile Sosyal Destek Programı” (ASDEP) Danışma ve Yönlendirme Görevlisi Personeli Alımı Yapılacaktır.

GENEL BİLGİLER

Aile ve Sosyal Politikalar Hatay İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 48 Danışma-Yönlendirme (28 Antakya Sosyal Hizmet Merkezi, 20 İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi) Elemanı alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9) ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU FORMU

Not: Başvurular 11 Mayıs – 18 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; Adayları İlanda belirtilen evrakları hazırlayarak Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon : 0326 216 10 89
Faks : 0 326 213 58 42
Adres: Kanatlı Mah. Türkmenbaşı Cad. No:13 Antakya/Hatay
E-posta : hatay@aile.gov.tr

AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA ALINACAK
ASDEP GÖREVLİSİ BAŞVURU FORMU
ADI/SOYADI
FOTOĞRAF
FOTOĞRAF
T.C. KİMLİK NO
DOĞUM YERİ/TARİHİ
MEDENİ DURUMU
CİNSİYET
İKAMET ADRESİ
CEP TELEFONU
E-MAİL
MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE/BÖLÜM
KPSS P3 PUANI (4-5 Temmuz 2015)
KPSS P3 PUANI (5-6 Temmuz 2014)
SABIKA DURUMU
ASKERLİK DURUMU
SERTİFİKALAR
GÖREV ALMAK İSTEDİĞİNİZ SOSYAL HİZMET MERKEZİ
1)Farketmez ( )
2) Antakya Sosyal Hizmet Merkezi ( )
3) İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi ( )
Yukarıdaki belirtilen bilgiler doğru olup buna eşit belgelerin idarece talep edilmesi halinde

2 (iki) iş günü içerisinde teslim etmeyi taahhüt ederim.                                         ….. / …… / 2016

Müracaat Eden
Müracaatı Alan
Onaylayan

isk

PAYLAŞ

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here