İskenderun Belediye Meclisi Mayıs Ayı Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Meclis oturumundan önce bir konuşma yapan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, belediye çalışmalarında ortak akıl ile hareket ettiklerini belirterek,” Çalışmalar konusunda her türlü öneriye açığız. İskenderun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gelin İskenderun’u birlikte inşaa edelim. İlerleyen günlerde bizlerde bilgilendirme toplantıları ile kamuoyuna çalışmalarımız hakkında bilgiler vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iletişim eksikliği var. Lütfü bey gelsin konuşalım, oturalım, neler yapılabilir İskenderun için bunlara bakalım” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi.

Belediyemizin 2015 Yılı Kesin Hesabının Meclisce görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile,
Şevre mıntıkası 952 ada 17 parsel, 960 ada 7 parsel ve 950 ada 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile mıntıka 1636 nolu parsele yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu,oy birliği ile Belediye Lojmanlar bölgesinde Turkcell kullanıcıları tarafından çekim sorununun yaşanması nedeni ile Sahil Atatürk Bulvarı üzerindeki Şehitler Anıtı Parkı (Bayraklı Park) yanında bulunan aydınlatma direğine mini istasyon kurulabilmesi için Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye söz konusu direğin bedeli mukabilinde 3 yıllığına kiralanması ve alınacak bedelin Encümence belirlenmesi hususunda Encümene yetki verilmesi hakkındaki Park Bahçe Müdürlüğü teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,oy birliği ile Azganlık, Bitişik, Bekbele, Akarca, Suçıkağı, Kavaklıoluk, Güzelköy ve Denizciler Mahallelerinde 3402 Sayılı Yasanın 22/A Maddesi ve TKGM’nin 2010/19 sayılı genelgesi kapsamında yenileme çalışmalarında kadastro ekipleriyle bilirkişi olarak görev yapmak üzere isimlerin belirlenmesi hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu,oy birliği ile Suçıkağı Mahallesinde 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesi uyarınca hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan alanlarda 3402 Sayılı Yasanın EK 4. Maddesi kapsamında kadastro çalışmalarında kadastro ekipleriyle bilirkişi olarak görev yapmak üzere isimlerin belirlenmesi hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu,oy birliği ile kabul edildi.

meclis (7)

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here