İskenderun Belediye Meclisi 4 Gündem Maddesiyle Toplanıyor

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıdaki konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereğince 03.05.2016 Salı günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M:

1- Belediyemizin 2015 Yılı Kesin Hesabının Meclisce görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
2- Şevre Mıntıkası 952 ada 17 parsel, 960 ada 7 parsel ve 950 ada 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
3- 1. Mıntıka 1636 nolu parsele yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
4- Belediye Lojmanlar bölgesinde Turkcell kullanıcıları tarafından çekim sorununun yaşanması nedeni ile Sahil Atatürk Bulvarı üzerindeki Şehitler Anıtı Parkı (Bayraklı Park) yanında bulunan aydınlatma direğine mini istasyon kurulabilmesi için Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye söz konusu direğin bedeli mukabilinde 3 yıllığına kiralanması ve alınacak bedelin Encümence belirlenmesi hususunda Encümene yetki verilmesi hakkındaki Park Bahçe Müdürlüğü teklifi.

meclis

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here