Arsuz’a itfaiye karakolu kuruluyor

Arsuz Belediye Meclisi uyum ve işbirliği içerisinde ilçenin geleceği için önemli kararalar almaya devam ediyor. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha başkanlığında, iki önerge ile birlikte 9 gündem maddesinin görüşüldüğü Mayıs ayı birinci oturumunda Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği(SODEM)’ne üye olunması, araç filosunun genişlemesi için İller Bankası’ndan kredi alınması, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin programlanması ve gerçekleşmesi için Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü açılması, Akçalı Mahallesi’ne taziye evi yapımı ve Arsuz’a itfaiye karakolu kurulması için Akçalı Mahallesi 2529 nolu parselin Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi gibi kararlar alındı.
Araç filosunu genişletmek için İller Bankası’ndan kredi alınacağını ifade eden Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha,yaptıkları tespitler ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü’nün araç ve gereç eksiğini gidermek amacıyla belediye bünyesine bir ekskavatör, bir greyder, biri toprak, diğeri asfalt olmak üzere iki adet silindir, bir lobed ağır iş makinesi ve 27 kişilik otokar alınacağını ifade etti.
Akçalı Mahallesi 2529 nolu parselin itfaiye karakolu kurulması için Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesinin de oybirliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında Başkan Culha, Akçalı’da 2272 metrekarelik alana kurulacak olan itfaiye karakolunun Arsuz merkezindeki mahallelere hizmet edeceğini, Karaağaç ve Nardüzü mahallelerine de İskenderun İtfaiyesi’nin hizmet edeceğini ifade etti.
İmar Komisyonu’na havale edilen Akçalı 1986 nolu parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ile ilgili de açıklama yapan Başkan Nazım Culha, Akçalı Hizmet Binası yanındaki ticari ve konut alanı olarak geçen 1500 m2’lik parselin, belediye hizmet alanı olarak değiştirileceğini ve bu parselde bir taziye evi yapılmasının düşünüldüğünü ifade etti.

Gündem maddeleri şöyle onaylandı:
1-2015 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
2-SODEM’e üye olunması ile ilgili Yazı işleri Müdürlüğünün teklifi oybirliğiyle kabul edildi.
3-Kadro İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün teklifi oybirliğiyle kabul edildi.
4- İller Bankasından Kredi alınması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi oybirliğiyle kabul edildi.
5- Ücret Tarifesi ile ilgili Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü teklifi Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
6-Akçalı Mahallesi 2529 nolu parselin Hatay Büyükşehir Belediyesine Tahsisi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi oybirliğiyle kabul edildi.
7-Akçalı 1986 nolu parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi İmar Komisyonu’na havale edildi.
Gündeme alınan Kurtbağı Mahallesi’ndeki kadastro çalışmaları yenileme bilirkişi seçimi ve İçkili yer bölge tespiti ili ilgili iki önerge de İmar Komisyonuna havale edilirken, bir sonraki toplantının 9 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı.

IMG_9203

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here