İskenderun Belediye Meclisi Nisan ayı oturumlarına başladı. Meclis gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplandı. Gündem maddelerine geçmeden önce ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra meclis gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1.maddesi Aşkarbeyli Mıntıkası 5807 ve 1465 ada 1 nolu parseller arasındaki 7 metrelik imar yoluna yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki yazılı önerge ile ilgili imar komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 2.maddesi Belediye Meclis Divan Kâtipliğine 2 adet asil, 2 adet yedek üyenin gizli oylama yapılmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi görüşüldü. Buna göre Ahmet Sarı ve Müge Kılınç asil üyeliğe, Hakan Ilgın ve Adnan İşler ise yedek üyeliğe seçildiler.

Gündemin 3.maddesi Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmek üzere Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekilinin gizli oylama yapılmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi oldu. Yapılan seçim sonrasında 1.Meclis Başkanvekili Abit Erol,2.Başkanvekili ise Emir Selim Yazar oldu.

Gündemin 4.maddesi Belediye Encümeninde görev yapmak üzere 3 adet üyenin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.Yapılan seçim sonrasında encümen üyeliğine şu isimler seçildi; Hıdır Güneş, Hakan Ilgın ve Adnan İşler.

Gündemin 5.maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. Yapılan seçim sonrasında Emin Dönmez,Erdal Bönceoğlu,Reşat Beyazıt,Fatma Korçak ve Bekir Bozdoğan komisyon üyeliğine seçildiler.

Gündemin 6.maddesi İmar Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. Yapılan seçim sonrasında İ.Osman Mesci,Musa Bayırlı.Musa Sarraçoğlu,Hüseyin Tintaş ve Emir Selim Yazar seçildiler.

Gündemin 7.maddesi Hatay Belediyeler Birliği Birlik Meclisinde görev yapmak üzere yedek üye olarak seçilmiş olan Seydi KARAKUŞ vefat etmiş olduğundan yerine kalan süreyi tamamlamak üzere 1 adet yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.Teklif ile üyeliğe Gazi Mehmet Tümkaya seçildi.
Gündemin 8.maddesi ise Belediye Başkanlığının 2015 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi oldu. Yapılan görüşmeler ve oylama neticesinde oy çokluğu ile 2015 yılı faaliyet raporu yeterli görülmüştür.

Gündemin 9.maddesinde yer alan Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verildi.

Gündemin 10.maddesi Sarıseki Mıntıkasındaki tarla nitelikli 44, 45 ve 2057 nolu parsellerin satışı yönünde karar alınması ve Belediyemiz Encümenine satış yetkisi verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi yapılan görüşmeler neticesinde imar ve plan bütçe komisyonuna havale edildi.

Gündemin 11.maddesinde ise Aşkarbeyli Mıntıkası 5913 nolu parsel üzerinde bulunan binanın İl Sağlık Müdürlüğüne 3 yıllığına bedelli mukabilinde kiraya verilmesi yönünde karar alınması ve alınacak kira bedelinin Encümence belirlenmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi görüşüldü. Bu madde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesi Belediyemiz taşınmazlarının idaresi hakkında hazırlanan yönetmeliğin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi ise oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin son maddesi Belediyemizde bulunan bazı Müdürlüklerin Birim olarak diğer Müdürlüklerde 2017 yılında faaliyete başlatılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi plan ve bütçe komisyonuna gönderilerek kabul edildi.

meclis 3

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 3 =