Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor

0
3
sağlık bakanlığı
sağlık bakanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA
İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B
MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans,
ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların
ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

2. Adaylar tercihlerini, 12-18 Nisan 2016 tarihleri arasında, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda
yer alan kurallara göre, şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta
yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Tercih
süresi uzatılmayacaktır. KPSS-2016/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak
yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

3. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün
itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay
12. Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih
hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar
da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların gerektirdiği
alan/programdan tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla mezun
olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye
gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri
yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.

4. Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Dil ve Konuşma Terapisti ve Perfüzyonist pozisyonlarında
tercih yapmak isteyen adayların 05.04.2016 tarihine kadar mutlak suretle Devlet
Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen
başvuru yapması gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna
istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar
başvurmalarına gerek yoktur.

5. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve
başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için
http://www.yhgm.saglik.gov.tr Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı
pozisyonlarına yerleşenler için http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.tkhk.gov.tr
internet sayfalarından ayrı ayrı duyurulacaktır

6. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları
tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri
sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar
hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü
fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır
(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm:
“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve
4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber;
geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan
ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını
karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya
(c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre
şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-02-19 11:12:00Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − 2 =