İskenderun Körfezi’nde Yeni Kömür Projeleri ve Sağlığın Durumu Masaya Yatırılıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), Hatay’ın bütünüyle temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent görünümüne kavuşması amacıyla çaba harcayan tüm kuruluşlara ev sahipliği yapmaya ve etkin işbirliği çerçevesinde hareket etmeye devam ediyor.

HBB, 13 Şubat Cumartesi günü 13.30 ve 17.30 saatleri arasında Sağlık ve Çevre Birliği’nin(HEAL) düzenleyeceği ve ilk oturumda ‘İskenderun Körfezi’nde Yeni Kömür Projeleri ve Sağlığın Durumu’, ikinci oturumda ‘İskenderun Körfezi İçin Sağlıklı Bir Enerji Geleceği Nasıl Kurulur’ ana başlıklarının konuşulacağı ‘İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ adlı rapor tanıtımı ve paneline ev sahipliği yapacak.

PANELDE, ENERJİ ÜRETİM SÜRECİNİN ÇEVREYE ETKİLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER KONUŞULACAK

İskenderun Körfezi’nde yeni kömür projeleri ve çevre sağlığı konularının işleneceği; Adana Tabip Odası, Mersin Tabip Odası, Osmaniye Tabip Odası, Çevre ve Tüketici Koruma Derneği ve İskenderun Çevre Koruma Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan panel, HBB İskenderun Hizmet Binası’nda iki oturumda gerçekleştirilecek.

Panelin ara başlıklarını; ‘İskenderun Körfezi’nde Sanayi Kaynaklı Çevresel Kirlilik Yükü ve Yakıtlı Termik Santral Projelerinin Olası Etkileri’, ‘İskenderun Körfezi’nde Toprakta Ağır Metal Kirliliği’, ‘Kömürlü Termik Santral Projelerinin ÇED Süreçlerinde Sağlık Etki Değerlendirmesi’, ‘Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ konuları oluşturacak.

SAĞLIKÇILARIN ENERJİ GELECEĞİNİN KURULMASINDAKİ ROLÜ ELE ALINACAK

Çok sayıda akademisyenin, çevre konusunda faaliyet gösteren oda ve dernek temsilcilerinin katılım göstereceği programda İskenderun Körfezi için sağlıklı bir enerji geleceğinin nasıl kurulacağı ve bu süreçte sağlıkçıların nasıl bir rol oynaması gerektiği de konuşulacak.

01 Untitled-1

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here