Ana Dilimiz Arapça İlk Tercihimiz Olsun

Ehdav Genel Başkanı Ali YERAL Yaptığı Yazılı Açıklamada Şu Sözlere yer verdi ,

Şüphesiz ki, diller Halkların birbiriyle tanışması, anlaşması ve kaynaşması için en büyük vesiledir. Ama maalesef çoğu kesim farklı dil, renk, ırk, din, mezhep, ideoloji ve coğrafyayı zenginlik yerine tefrika, şiddet ve sömürü sebebi saymıştır. Biz Arap Alevilerse tarih boyunca hem Arapça ana dilimizden, hem Alevi inancımızdan, hem de bulunduğumuz siyasi – coğrafi konumdan dolayı sayısız dışlama, baskı, aşağılama, zulüm ve çirkin asimle politikalarına maruz kalmışız. Öyle ki Arapça şarkı okunan düğünler güvenlik güçlerince basılıp dağıtılmış, okuma imkânı bulamayıp Türkçe bilmeyen çok sayıdaki büyüğümüz aşağılanmış, kimisi Devlet dairelerinden kovulmuş, kimisi de şiddetli azarla birlikte para cezasına çarptırılmıştır. Türkçeyi iyi konuşmasına rağmen şivesinden Arap Alevisi olduğu bilinen gençlerimizin de kimisine görev / atama verilmemiş, kimisi de çalıştığı işten kovulmuştur. Bu tür sayısız aşağılama, baskı, zulüm ve mağduriyetten dolayı çok sayıdaki anne – baba çocuklarına ana dilleri Arapçayı öğretmeme, hatta yabancılaştırma hatasına düşmüştür. Öyle bir duruma ulaştı ki Türkçe bilmeyen dede ve neneler ile Arapça bilmeyen torunların birbiriyle konuşup anlaşamadığı, dünyanın ender garabetlerden bir manzara ile karşılaştık.
Yılların geçmesi ve demokrasinin az da olsa ülkemizde yerleşmesinden dolayı son yıllarda çıkarılan bir yasayla, M. Eğt. Bakanlığı öğrencilere diğer bazı seçmeli dersler yanında Arapçayı da seçmeli ders olarak öğrenme imkânı tanıdı. Konuyla ilgili yaptığımız araştırmada, 2016 -17 Eğitim – Öğretim yılında 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda okuyacak öğrenciler haftada 6 saat seçmeli dersi 19 Şubata kadar tercih etmeleri ve bunu dilekçeyle okul idaresine bildirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir okulda Arapçayı 10 öğrencinin seçmesi durumunda, o okul idaresi öğretmen yokluğu bahanesiyle öğrencilerle velileri diğer derslere yönlendirme hakkına sahip değildir. Zira her okul yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi halinde, diğer okullardan maaş veya ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin etmekle yükümlüdür. Bu da olmazsa, dışarıdan ücretle anlaşmalı öğretmen görevlendirmekle Arapça vb. derslerin okutulabileceğini M. Eğt. Bakanlığı resmen açıklamış bulunmaktadır. Onun içindir ki, ilgili tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimizden kültürlerine, inançlarına ve de geleceklerine sahip çıkmak için, resmi dilimiz Türkçenin yanında, 19 Şubata kadar ana dilleri, Kuran ve Ehl-i Beytin dili olan Arapçayı seçip öğrencilerimizin öğrenmesini sağlamalarını ve bu imkânı iyi değerlendirmelerini önemle rica ediyoruz. Bu münasebetle yarın başlayacak olan 2. Dönem Eğitim – Öğretimin de tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı, uğurlu ve başarılı olmasını niyaz ederiz.

919995_769970166348618_5962540119502206293_o

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here