Arsuz Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısı gerçekleşti

Arsuz Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısını iki oturumda gerçekleştirdi. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha başkanlığında iki gündem maddesiyle toplanan mecliste ayrıca Zabıta Müdürlüğü’nün bir şehir plancısı için kadro ihdası ile 5 tekniker ve bir mühendis için de mevcut durumlarına göre ilerde oluşacak yükselme kademesi dikkate alınarak kadro ve derece revizyonu ile ilgili iki önergesi de oybirliğiyle gündeme alındı.
Gündemin ilk iki maddesi; mülkiyeti aynı kişiye ait olan Fahura 1908 ve 1858 nolu iki parselin konut alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesiyle ilgili Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’ninde de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülmüş olan ve bu değişikliğe uygun olarak talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatları İmar Komisyonu’na havale edildi. Bir şehir plancısı ile tekniker ve mühendislerin derecelerinin yükseltilmesinin oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından, imar komisyonun çalışmalarını tamamlaması üzere meclise ara verildi.
İkinci oturumda da imar komisyon raporlarının okunmasının ardından, iki maddede tek tek oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısının 2 Mart 2016 Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı.

2 3

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here