TAPU AKİTLERİNİN İMZASI İÇİN BAŞKANA YETKİ VERİLDİ

0
5
bma 009
bma 009

Dörtyol Belediye Meclisi 2015 yılı 11. olağan meclis toplantısının birinci oturumunu önceki gün saat 16;00’da Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy’un başkanlığında yaptı.
Meclis üyeleri Celalettin Yakut ve Mehmet Taş’ın izinli sayıldığı meclis birleşimi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy açılış konuşmasında kasım ayı içerisinde yürütülen çalışmalardan bahsederek; “Hatay Valiliğimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız ortak protokol kapsamında 4-6 yaş gurubu yavrularımıza Aile ve Çocuk Sağlığı Merkezlerimizde yemekli olarak okul öncesi eğitimler vermekteyiz. Bunun yanı sıra Belediyemiz öncülüğünde başlatılan bir kampanya ile Bayır Bucak Türkmenlerine yardım kampanyamız sürmekte” dedi.
Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy emlak vergisi tahsilatında önceki yıllara göre %200’e varan artış sağladıklarını belirterek sürdürdüğü açıklamasında; “Belediyemizin tahsilat kalemlerinin tamamında gözle görülür bir artış yaşanmakta. Buradaki disiplinli tavrımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Emlak Vergisi gelirlerimizde çok ciddi artışlar oldu. Diğer taraftan 15 aylık zaman diliminde Belediyemize değişik marka ve modellerde 12 yeni araç kazandırarak araç filomuzu çok daha aktif ve güçlü hale getirdik.” dedi.
İş Kur tarafından yapılan yanlı ve yandaş tutuma karşı Belediye olarak net bir tavır sergilediklerini de belerten Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy; “Biz Dörtyollu hemşerilerimizin hakkının yenilmesine asla göz yummayız. Bu anlamda İş Kur İl Müdürlüğünün 120 bin nüfusa ve 15 bin hektar yüzölçümüne sahip Dörtyol’a sadece 10 işçi için kontenjan ayırmış olması kabul edilebilir bir tutum değildir. Bu konuda ilgili yerlere Toplum yararına çalışma programı kapsamında 120 işçiye daha ihtiyaç duyduğumuzu belirttik. Yerel ve yaygın basın aracılığıyla da yapılan haksızlığı tüm kamuoyuna duyurduk” dedi.
Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy’un açılış konuşmasının ardından Dörtyol Belediye Meclisi gündem maddelerinin görüşmesine geçti.
3. Gündem Maddesi olarak Çukurova Belediyeler Birliği tarafından tertiplenen yurt dışı gezisi için beş üye seçimi yapıldı. 8-13 Aralık 2015 tarihleri arasını kapsayan 5 günlük süre için yapılacak yurt dışı gezisine Çukurova Belediyeler Birliği üyeleri Ali Rıza Uygur, Mevlüt Saraçoğlu, Kenan Uçar, Alaittin Aslan ve Ali Ok önerildi. Öneri oy çokluğuyla kabul edildi.
Gündemin 4. maddesinde Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi için Sendikalarla protokol yapmak yetkisinin Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy’a verilmesi önerisi de 2019 yılına kadar geçerli olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.
Meclis gündeminin 5. Maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından getirilen öneriyi görüştü. Belediye Birimleri arasında Bütçe Aktarımı yapılmasına ilişkin öneri tartışmalara neden olurken MHP Meclis Üyesi İsmail Başar konunun Plan ve Bütçe Komisyon Raporu olmadan mecliste onaylanmasının uygun olmayacağını belirtti. Bunun üzerine öneri oy birliği ile Plan bütçe Komisyonuna havale edildi.
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından getirilen gündemin 6. Maddesinde ise Haziran ayında meclis tarafından onaylanan Sosyal Yardım Yönetmeliğinde Sayıştay denetçisi tarafından maddi hatalar bulunduğu ve bu maddi hataların giderilerek Sosyal Yardım Yönetmeliğinin yeniden düzenlendiği ifade edildi ve yeni yönetmelik meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
Meclis gündeminin 7. Maddesinde Delta Rubis firması tarafından makam aracı olarak kullanılmak üzere Dörtyol Belediyesine hibe edilen 2015 model Audi marka aracın kabulünü görüştü. Madde üzerinde açıklama yapan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Başkanlık makamının 2009 model bir makam aracı olduğunu ve bu araç ile şehir dışına yapılan yolculuklarda sıkıntılar yaşandığı için bir yıl süreyle araç kiralamasına gidilmiş olduğunu hatırlattı. Araç kiralama hizmetine son vermek için çözümler arandığını belirten Başkan Toksoy ilgili firmadan taleplerinin olumlu karşılandığını belirterek meclis tarafından kabulü yapıldığı takdirde önümüzdeki yıl araç kiralama hizmetine son verileceğini belirtti. Madde meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 8. maddesinde sıcak karışım asfalt alımı için İller Bankasından Kredi Kullanılması talebi Plan Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
Gündemin 9. Maddesinde Yeşilköy Mahallesindeki Liman Alanında Delta Rubis firmasının 30 m. ek bağlama rıhtımı yapması talebi İmar komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
10. maddedeki Özerli Mahallesindeki 606 adada plan tadilatı teklifi aynı şekilde İmar Komisyonun görüşü alınmak üzere oy birliği ile havale edildi.
Meclis gündeminin 11. Maddesinde İmar Komisyonundan gelen iki adet plan tadilat dosyasını görüştü. Dosyalardan ilki İmar komisyonun görüşü doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edilirken, ikinci dosya da İmar Komisyonunun görüşü doğrultusunda oy birliğiyle reddedildi.
Tapu Dairesinde işlemlerin yapılabilmesi için Dörtyol Belediye Başkanına Tapu Akitlerini imzalama yetkisi verilmesini içeren meclisin 12. gündem maddesi de meclis üyelerinin oy çokluğu ile karara bağlandı.
Dörtyol Belediye Meclisi 2015 yılı 11. Meclis Birleşiminin birinci oturumunun 13. ve son maddesinde ise Karahasan Paşa Sosyal Tesisleri üzerindeki taşınmaz mallar ile müştemilatının intifa hakkının ve işletmesinin Belediye Şirketine verilmesi konusunu görüştü. Madde Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşü alınmak üzere oy birliği ile havale edildi.
Meclis 03 Aralık 2015 tarihinde saat 15;00’ de ikinci oturumunu yapmak üzere birleşimine ara verirken, 02 Aralık 2015 tarihinde Plan Bütçe Komisyonunun toplanarak raporlarını hazırlamasını kararlaştırdı.

bma 009

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × two =