Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr.Ömer AKIN; Birliğimize bağlı Antakya ve İskenderun Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimiz de ; Tedavi ve takiplerinde zorluk yaşanılan ağır ruhsal hastalığının sebep olduğu yeti yitimi ile toplumdan kopan hastaların yeniden topluma kazandırılmasını hedefliyor. Bu merkezler sayesinde; hastalığın hem kişiye hem de sosyal çevresine getirdiği maddi ve manevi yıkımın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimizde, bipolar bozukluk, şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve atipik psikoz hastalarına, toplum temelli psikososyal destek sağlanıyor. Merkezlerimizin ,Hasta ve hastaların ailelerini bilgilendirmek, hastanın ayaktan tedavisini ve takibini yapmak üzere kurulduğunu belirten AKIN; bu merkezlerin yatarak tedavi sonrası da hastanın rehabilitasyonu için psikolojik ve sosyal destek sağlayacağını , ağır ruhsal bozukluğu olan hastalarımızın, hastaneye yatmadan yaşadıkları ortamda bulunmasını sağlayarak takiplerinin, tedavilerinin eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesine olanak sunmaktayız’ dedi.
Uzm.Dr.Ömer AKIN; Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde kayıtlı hastaların tedavisi psikososyal destek terapiler sırasında değerlendirilerek hastanın durumu, ilaçlarını doğru zamanda ve dozda kullanıp kullanmadığı, yan etki olup olmadığı gibi süreçlerin takibinin de yapıldığını belirtti.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimiz tarafından bağlı bulundukları bölgelerdeki hastalarla veya hasta yakınlarıyla irtibata geçilerek evde ziyaret edilmesi, merkez hakkında ailenin ve hastanın bilgilendirilmesi ayrıca hastanın merkeze yönlendirilmesi çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden AKIN; ‘Bunun yanı sıra merkezlerimizde herhangi bir sebeple hastalık belirtileri alevlenen hastalarımızın ilaç tedavisinin düzenlenmesi veya yataklı bir psikiyatri kliniğine yatışı sağlanmaktadır. Yeni tespit edilen veya önceden tespit edilmesine rağmen durumunda değişiklik olan hastalarımızla alâkalı olarak hastaneye yatış, bakım ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat kurularak gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler de yapılmaktadır.
Toplum Sağlığı Merkezlerinde verilen eğitimleri ayrıntılı olarak açıklayan Uzm.Dr.Ömer AKIN açıklamasına şöyle devam etti.
“Merkezlerimizde hastalık ve tedaviyle ilgili bilgiler, hastalık belirtileriyle baş etme yöntemleri, kriz yönetimi gibi konularda hasta ve yakınlarının psikoeğitim, hastalık etkisiyle sosyal hayatın içinde yer alamayan hastaların bakım planları düzenlenerek sosyal hayatta yer almalarını sağlamaya yönelik sosyal beceri eğitimi, hastalık etkisiyle özbakım ihtiyaçlarını gidermede zorlanan ve/veya mesleki performans gösteremeyen hastalarla özbakım becerilerinin kazandırılması ve ilgi ve yeteneklerine göre belirlenecek bir alanda iş yapabilme becerisinin kazandırılması için iş uğraş terapisi, rehabilitasyon eğitimleri verilmektedir.
Üyelerimize; Sergi ,Müze, AVM, Pazar, Okul ve piknik – havuz organizasyonları gibi etkinlikler düzenlenerek üyeler rehabilite edilirken aynı zamanda eğlenmeleri ve toplum içinde sosyal anlamda varolmaları amaçlanmaktadır .
Antakya Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde ;
1 Psikiyatrist , 1 Psikolog ,1 Sosyal Hizmet Uzmanı ile 5 Eğitmen (Bilgisayar-Resim-Müzik-Aşçılık-Beden Eğitimi ),
İskenderun Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz de ise;
1 Psikiyatrist, 2 Psikolog , 3 Hemşire , 1 Sosyal Hizmet Uzmanı ile 3 Eğitmen(Halk Oyunları-Takı Tasarım-Ahşap boyama) ile hizmet vermeye devam etmektedir.
Merkezlerimizde Ayrıca TRSM hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla görevli olan personelimize düzenli olarak hizmet içi eğitim verilmektedir” dedi.

20150602_142524 20150805_133824 20150806_133001 20150813_144612

 

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here