Kanser Hastalarının İl Dışına Gitmelerine Gerek Kalmadı

0
25
PET CT
PET CT

Hatay Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Antakya Devlet Hastanesi (Eski SSK Hastanesi) Ek hizmet binasında kanser hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere PET/CT biriminin kurularak vatandaşların hizmetine girdiğini belirten Genel Sekreter Uzm. Dr. Ömer Akın; “İlimiz Kamu Hastanelerinde PET-CT cihazının olmaması nedeniyle hastalar il dışına gitmek zorunda idi. Kanser hastalarının artık il dışına gitmesine gerek kalmadığını “ifade etti.
Hatay Antakya Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası bünyesinde kurulan PET/CT ünitesi hizmet vermeye devam etmektedir. Bölümümüzde görevli 3 adet nükleer tıp uzmanı hekim PET/CT birimi içerisinde dönüşümlü olarak çalışmaktadır. Hastanemizde mevcut bulunan tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi bölümlerinden sonra PET/CT ünitesinin de hizmete girmesi ile kanser hastalarının tanı, tedavi ve görüntüleme işlemleri tek bir merkezde yapılmaya başlanmış ve hastaların başka hastanelere veya il dışına çıkmalarına gerek kalmamıştır. Birimimizde randevu süresi en fazla 1 hafta olmakta birlikte , tetkik sonuçları ise çekimi takip eden 2 gün içerisinde verilmektedir.

Akın; “Günlük olarak bu Ünitemizde 10 hasta kabul edilebiliyor. Pet-Ct Cihazı Kanser hastalarının her türlü tedavilerinin izlenmesinde, tedavi sonrası durumda, evrelemede, hangi programa tabi tutulacağını ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesini sağlayan bir cihazdır. Bu cihaz ülke genelinde her 5 milyon nüfusa göre 1 adet cihaz planlanmışsa da , şu anda 1,5 milyon olan nüfusa oranına göre ilimize 1 adet cihaz kazandırmış olduk. Bu cihaz kanser hastalarının tedavisi için çok kıymetli bir cihazdır.” diye konuştu
PET/CT nedir?
PET/CT, PET (Pozitron Emisyon Tomografisi ) ve CT (bilgisayarlı tomografi)nin birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. PET hücrelerin fonksiyon ve metabolizması hakkında bilgi verirken, CT ise boyut, yerleşim ve yoğunluk gibi anatomik veriler sağlar.
Cihaz hangi durumlarda kullanılabilir?
Kanser hastalarının görüntülenmesinde, Meme kanseri, Akciğer kanseri, Mide kanseri, Lenfoma (Kan kanseri), Ağız kanserleri, Karaciğer kanserleri, Kadın genital organ kanserleri gibi kanser hastalıklarının çoğunda kullanılabilir.
PET/CT kullanım alanları nelerdir?
PET/CT daha çok onkoloji (kanser)’de tüm vücut tarama olarak kullanılmaktadır. Hastalarda daha önceden tespit edilmiş olan nodül veya kitlelerin benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) olarak ayrımının yapılmasında, kanser saptanmış hastalarda ana odağın tespitinde, tedaviye karar vermek için evrelemede (diğer vücut bölgelerine olan yaygınlığın tespiti), hastanın uygulanan tedaviye verdiği cevabın değerlendirilmesinde, nüks (yenileme) veya metastaz (başka yere yayılma) şüphesinde ve son zamanlarda radyoterapi planlamasında ışınlanacak canlı kanser dokusunun daha doğru belirlenip sağlıklı dokuların korunmasında,
Akciğer’de soliter pulmoner nodüllerin, beyin tümörlerinin, pankreas kitlelerinin ve böbrek üstü bezi kitlelerinin ayırıcı tanısında,
Ayrıca seçilmiş kalp hastalarında by-pass, stent gibi girişimlerden önce canlı kas dokusunun varlığının araştırılmasında ve dolayısıyla bu girişimlerden fayda sağlanıp sağlanmayacağının tespitinde,
• Nörolojide şüphede kalınan durumlarda Alzheimer tanısının konmasında ve epilepsi (sara) hastalığında ameliyata karar vermede kullanılmaktadır.
PET-CT’nin avantajları:
Yapılan çalışmalarda, PET/CT’nin kanser hastalarında yaygınlığının belirlenmesinde, uygulanacak tedavinin seçiminde ve nüks gibi şüpheli durumların incelenmesinde çok yararlı olduğu saptanmıştır. Evrelemede uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesinde (cerrahi, cerrahi+kemoterapi/radyoterapi, kemoterapi/radyoterapi vb..) önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca diğer tanı yöntemleri ile görüntülenmiş olan kemik, karaciğer lezyonları, lenf nodları veya akciğer nodülleri gibi bulguların, hastanın mevcut tümörü ile ilişkili olup olmadığının tespiti ile daha doğru bir evreleme yapılabilmektedir.
* Böylece hastalar gereksiz cerrahi girişimden kurtulmakta veya ameliyat edilemez denilen hastalar evrelemesi doğru yapıldığından ameliyat edilebilmektedir.
* Nüksler daha erken tespit edilebilmektedir.
* Hastalığın yaygınlığı daha iyi belirlenmiş olduğundan daha doğru tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir veya gereksiz tedavilerden kaçınılabilmektedir.
* Tedavi cevabı değerlendirilerek kemoterapiye devam etme veya gerekliyse (ör: kanserli doku uygulanan tedaviye direnç gösteriyorsa) kemoterapi ilaçlarını değiştirmeye daha erken dönemde karar verilebilmektedir.
PET/CT hastaları için tetkik öncesi ön hazırlıklar nelerdir?
PET/CT için hastaların tetkik öncesi 6 saat süreyle aç olması gerekmektedir. Hastalar, insulin yada oral antidiyabetik dışındaki ilaçlarını alabilirler. Tetkik öncesi birkaç bardak su içilmesi görüntü kalitesine olumlu etki yapmaktadır.
PET/CT‘de görüntüleme nasıl yapılır?
PET/CT’de FDG (Florodeoksiglukoz) isimli özel radyofarmasötik, odada istirahat halinde olan hastaya damardan enjekte edilir. Kanserli dokularda FDG’nin birikebilmesi için yaklaşık 60 dakika beklendikten sonra hastanın boyu ile orantılı olarak yaklaşık 25-30 dakikalık bir çekim uygulanır. Gerekeli görülen durumlarda 2 saat sonra ikinci bir görüntüleme yapılır.

Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Basın ve İletişim Birimi

PET-CT

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 − two =