BELEDİYE MECLİSİ YOĞUN GÜNDEMLE TOPLANIYOR

0
4
meclis 22
meclis 22

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 04.08.2015 Salı günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak.

Belediye Meclisinin gündeminde bulunan 8 konu meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlanacak. Meclis gündeminde aşağıda yazılı konular bulunuyor.

1-İskenderun genelinde bulunan mevcut parklar, yeşil alanlar ve mesire yerlerine İskenderun Belediyesinde günümüze kadar başkanlık yapmış olan Belediye Başkanlarının, İskenderun’a hizmet etmiş büyüklerimizin ve İskenderun’dan şehit olan askerlerimizin isimlerinin verilmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu.

2- Bankalarda bulunan hesaplarımızın haczedilemeyecek kamu hesapları olduğu, bankalarda bulunan vergi resim harç hesaplarımızda bulunan bakiyelerden, yasaların müsaade ettiği şekilde vadeli hesap açılması durumunda da haczedilemeyeceği hususunda bankalara bilgi verilmesi için Meclisçe karar alınması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait 3. Mıntıka 1301 nolu parsel 584.00 m2 yüzölçümlü olup, Kültürel Tesis olarak kullanılmak amacı ile Hatay Valiliği’ne(Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına) 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.

4-Mülkiyeti Belediyemize ait Aşkarbeyli Mıntıkası 1523 nolu parsel 1579.00 m2 olup, 02.01.2015 gün ve 5 nolu meclis kararı ile bedelsiz devir yönünde alınmış bulunan kararın iptaline, söz konusu parselin 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun Geçici 8. Maddesi kapsamında değerlendirilen borçlara karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınması karşılığında Maliye Hazinesine bedelli olarak devri ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.

5-Haşerelere karşı mücadele ve şehrin temizlik kontrolünün sağlanmasında kullanılmak üzere 2 adet çift kabin, en az 2012 model ve en düşük 2500 cc Diesel aracın alınması ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi.

6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İskenderun Belediyesine hibe yolu ile Devlet Malzeme Ofisinden alınan 13.000 litre kapasiteli NMOLKXTP6LFD97317 şasi nolu ve FD97317 motor nolu 2015 model Ford Corgo 2526 DC marka vidanjör aracının kamu hizmetine tahsisi ve haczedilmemesi için gerekli kararın alınması ve söz konusu kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi.

7-DOĞAKA tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerden biri olan TR63/15/TZKAMU0063 kodlu İskenderun Bilim Merkezi projesi 705.902,19 TL. hibe kazanmış olup, proje dahilinde yapılacak olan eş finansman Belediyemizce karşılanacağından söz konusu desteğin alınması için sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanımız Seyfi DİNGİL’e yetki verilmesi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğü teklifi.

8-Belediyemiz Elektrik Atölyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere en az 3,5 ton ağırlıkta yük taşıma kapasiteli 1 adet 16 mt.’lik Sepetli Bom Aracın alınması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi.

meclis 2

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − sixteen =