İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 05.06.2015 Cuma günü saat:14.00’da Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantı öncesinde parti grupları adına söz alan meclis Üyeleri Emir Selim Yazar, Gazanfer Dik ve Abit Erol, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden gazeteci Adnan Tink için üzüntülerini bildirerek başsağlığında bulundular.

Gündem maddelerine geçmeden önce bir konuşma yapan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, gazeteci Adnan Tink için başsağlığı dileğinde bulundu. Ayrıca ramazan yardımları için gıda paketlerinin hazırlandığını ifade eden Başkan Seyfi Dingil, paketlerin gerçekten ihtiyaç sahiplerine belirlenen komisyon neticesinde zabıta eşliğinde verileceğini söyledi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin 1.maddesinde yer alan Belediye Meclisinin 06.01.2015 gün ve 11 sayılı kararı ile Hatay Büyük Şehir Belediye Meclisinin 13.05.2015 gün ve 69 sayılı kararıyla onaylanan 2257-23 Pin Nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Fatih Çağan tarafından Konarlı Mıntıkası 911 ada 3 parsellerle ilgili olarak yapılan itirazın Meclisçe değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 2.maddesi ise Akçay mevkiinde bulunan Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 283 nolu parselin, İskenderun Belediye Başkanlığına devredilmesi karşılığında Frenk çiftliği Mıntıkası 1184 nolu parsel üzerindeki lojmanların yıkılarak yapımı, ayrıca General Şükrü Kanatlı Kışlasında bulunan askeri Gazino Müdürlüğüne ait binanın yıkılarak 100 kişilik er pavyon binası yapılması şeklinde takas düşünüldüğünden, takası düşünülen parselin ve yapılacak lojman inşaatları ile er gazinosunun kıymet taktirleri yapılarak, kıymet taktiri bedelleri oranında takas kararı alınmasına, takas yönünde anlaşmaya varılması halinde Milli Savunma Bakanlığı ile protokol imzalanması için Belediye Başkanı Seyfi Dingil’’e yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi hakkındaki imar komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

IMG_9588 IMG_9593 IMG_9625

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here