Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanları Belirlendi

Temel hak ve özgürlüklerden olan, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, kamu düzeni ve güvenliği açısından önem arz etmekte olup, bu hakkın kullanımı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile belirlenmiştir.

Hatay sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi ve bu Kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca, Valilik Makamının 04/03/2015 tarih ve 3986 sayılı onayı ile uygun görülmüş, alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

İlan olunan bu karar ve tedbirlere uymayan ve riayet etmeyenler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi uygulanacaktır.
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. ve 26. maddeleri gereğince tespit ve ilan olunur.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ ALANLARI
ANTAKYA İLÇESİNDE
MİTİNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : EMLAKBANK EVLERİ ÖNÜ TOPLANMA YERİ : Akevler Mahallesi-Rüstem Tümer Paşa Caddesi (Işık Caddesi) üzerinde bulunan mezarlık önü. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Akevler Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Caddesi (Işık Caddesi) üzerinden, Fatih Caddesi istikameti yönü. DAĞILMA YERLERİ : Akevler Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi ve Rüstem Tümer Paşa Caddesinin (Işık Caddesi) her iki istikametleri.
2-MİTİNG ALANI : 75’nci YIL BULVARI TOPLANMA YERİ : 75.Yıl Bulvarı üzerindeki Aşağı Ekinci yol kavşağı. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Aşağı Ekinci yol kavşağından başlayarak, 75.Yıl Bulvarı güzergahı.DAĞILMA YERLERi : Şükrü Balcı Caddesi ile 75.Yıl Bulvarının her iki istikametleri.AFiŞ VE PANKART ASILACAK YERLER:Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Hatay Valiliğinin, Antakya Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Antakya Belediyesi ve Defne Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

DEFNE iLÇESiNDE
MiTiNG ALANI

MiTiNG ALANI : SAMANDAĞ YOL KAVŞAĞI (UĞUR MUMCU) ALANI TOPLANMA YERi :
Harbiye Caddesi, Özel Doğuş Okulları önündeki boş alan. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Doğuş Okulları önünden başlayarak, Harbiye Caddesi, Samandağ yol kavşağı istikametine giden Şükrü Güçlü Caddesi. DAĞILMA YERLERi : Armutlu Mahallesi, Gündüz Caddesi, Çekmece Beldesi Uğur Mumcu Caddesi, Şükrü Güçlü Caddesi ve Samandağ yolu istikametleri.AFiŞ VE PANKART ASILACAK YERLER:Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Hatay Valiliğinin, Defne Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Defne Belediyesi ve Antakya Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

ALTINÖZÜ iLÇESiNDE
MiTiNG ALANLARI

1-MiTiNG ALANI : PAZAR YERi
TOPLANMA YERi :
Fatih, Pazar Caddesi kavşağına 50 metre mesafede olan yer. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Toplanma Alanından Fatih Caddesini takiben Pazar yeri. DAĞILMA YERLERİ : Belediye Caddesi, Yeşil Sokak, Fatih Caddesi, Zeytin Sokak, Çağlayan Sokak istikametleri.
2-MiTiNG ALANI : PAZAR CADDESi ÜZERiNDE FATiH CADDESi KAVŞAĞI TOPLANMA YERi : Pazar kavşağı istikametinde Pazar Caddesi istikametine 50 metre mesafede olan yer. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Toplanma yerinden, Miting Alanına kadar Pazar Caddesi üzeri. DAĞILMA YERLERi : Pazar Caddesi, Fatih Caddesi, Tekel Caddesi, Kanatlı Sokak, Rüya Sokak, Berrak Sokak.AFiŞ VE PANKART ASILACAK YERLER:Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Altınözü Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Altınözü Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

ARSUZ iLÇESiNDE
MiTiNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : ULUÇINAR MAHALLESİ 95, 96 VE 97. SOKAKLARIN KESİŞTİĞİ ALAN TOPLANMA YERİ : Uluçınar Mahallesi, 95 ve 96. sokağın kesiştiği yer. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI: Uluçınar Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarında toplanan gerçek ve tüzel kişiler, 97. sokaktan, 95 ve 96. sokaklardan alana geleceklerdir. DAĞILMA YERLERİ : Miting Alanından, 95. sokak üzerinden, Aşık Veysel Caddesine ve 100. sokağa, 96. sokak üzerinden 97. sokağa buradan Uğur Mumcu Caddesine ve Tali Sokak istikametlerine.
2-MİTİNG ALANI : KARAAĞAÇ MAHALLESİ 756, 760 VE 761 NOLU SOKAKLARIN KESİŞTİĞİ ALAN TOPLANMA YERİ : Karaağaç Mahallesi, 756. sokak, 760. sokak, 761.sokak ve 765. sokak ortasında kalan yer. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Karaağaç Mahallesi, Atatürk Caddesinden geçerek 765. sokak üzerinde toplanan gerçek ve tüzel kişiler, 760 ve 761. sokaklardan geçerek 756,760 ve 761.sokakların kesiştiği, alana geleceklerdir. DAĞILMA YERLERİ : Miting Alanından 756. sokaktan, 757. sokağa ve Tali Sokaklara756. sokaktan, Nazım Hikmet Caddesine ve Tali Sokak istikametlerine.
3-MİTİNG ALANI : GÖZCÜLER MAHALLESİ 82, 83 VE 87 NOLU SOKAKLARIN KESİŞTİĞİ ALAN TOPLANMA YERİ : Gözcüler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinden 82. sokak, 83. sokak ve 87. sokağın kesiştiği yer. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI: Gözcüler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinden hareket eden gerçek ve tüzel kişiler, 83. sokak ve 82. sokaktan geçerek 82,83 ve 87. sokaklarının kesiştiği alana geleceklerdir. DAĞILMA YERLERİ : Miting Alanından 87. Sokaktan, 14 Nisan Caddesine, 82 ve 83. Sokaklardan, Cumhuriyet Caddesi ve Güney doğusunda bulunan Tali sokak istikametlerine.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Arsuz Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Arsuz Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

BELEN iLÇESiNDE
MiTiNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : ŞEHİTLER ABİDESİ ÖNÜNDEKİ BOŞ ALAN TOPLANMA YERİ : Muhlisali Mahallesi, Kurtoğlu Kavşağı, Kardeşler Fırını önü. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Kurtuluş Caddesini takiben, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlık, Kızılay Şubesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önü. DAĞILMA YERLERİ : Eski Antakya yolundan, İskenderun ve Hatay istikameti.
2-MİTİNG ALANI : BAKRAS MAHALLESİ ALİ GÜLLÜ SOKAK GİRİŞİ CESUR MARKET ÖNÜ TOPLANMA YERİ : Bendiresi Köyü yolu üzeri, Belen mezarlığı civarı, TV vericileri önü. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Şevket Çalışkan İlk Okulu önünden, Mesken Sokağı takiben DAĞILMA YERLERİ : Şevket Çalışkan Caddesi, D-817 karayolu istikameti, Ali Güllü Sokak ve Mesken Sokak.
3-MİTİNG ALANI : CUMA PAZAR YERİ İÇERİSİNDE BULUNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞININ SOSYAL ETKİNLİK DÜZENLEDİĞİ ALAN TOPLANMA YERİ : Muhlisali Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzeri, Halı Saha önü. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Kurtuluş Caddesinden, Cuma Pazar yeri içerisi, Toplantı Alanına. DAĞILMA YERLERİ : D-817 karayolunu takiben, Hatay ve İskenderun istikametine, Eski Öğretmenler Lokali altından, Kurtuluş Caddesi üzeri.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Belen Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Belen Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

DÖRTYOL iLÇESiNDE
MiTiNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : ESKİ PAZAR YERİ TOPLANMA YERİ : Sanayi Mahallesi, Fethibey Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesinin kesiştiği noktalarda bulunan (Onbaşı Kavşağı) ve sakin olan alan. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Fethibey Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan Boşluktan şehrin güney istikametine doğru aynı cadde üzerinde hareketle Abdi İpekçi Caddesini geçerek Özel Caddesi. DAĞILMA YERLERİ : Abdi İpekçi Caddesi, Güney ve Kuzey kısmı, Özel Caddesi, Hacı Bayram TÜRKOĞLU Bulvarının batı kısmı ve Tali Sokaklar.
2-MİTİNG ALANI : TÜRK TİCARET KAVŞAĞI TOPLANMA YERİ : Numuneevler Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan batı ve doğu kısmındaki sıra dükkanlar arasında bulunan boş saha ve sakin olan yol. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI: Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan boşluktan şehrin kuzey istikametine doğru aynı Cadde üzerinde hareketle Atatürk Caddesini geçerek, Evren Caddesini takiben, Gazi İlkokulu Caddesi ve 100. Yıl Caddesinin kesiştiği kavşaktan şehrin batı istikametine dönerek Özel Caddesi. DAĞILMA YERLERİ : İnönü Caddesinin Kuzey istikameti ile Özel Caddesinin Güney istikameti ve Tali Sokaklar.
3-MİTİNG ALANI : ESKİ FUTBOL SAHASI TOPLANMA YERİ : Yeşil Mahallesi, 100.Yıl Kanal Caddesi üzerinde bulunan eski futbol sahası. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Yeşil Mahallesi, 100.Yıl Caddesi ile Kanal Caddesinin kesiştiği yerden, şehrin Kuzey istikameti, Kanal Caddesi. DAĞILMA YERLERİ : Kanal Caddesi ve Dede Korkut Sokağı takiben Tali Sokaklar.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Dörtyol Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Dörtyol Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

ERZiN iLÇESiNDE
MiTİNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : CUMHURİYET MEYDANI TOPLANMA YERİ : Atatürk Caddesinin, Gökçeli Sokak ile kesiştiği noktada bulunan boş alan. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Atatürk Caddesinin, Gökçeli Sokak ile kesiştiği noktada bulunan boş alandan hareketle Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı miting alanına kadar olan güzergah. DAĞILMA YERLERİ : Şükrü Paşa 1.Caddesi, Şükrü Paşa 2.Caddesi ve Atatürk Caddesi istikameti.
2-MİTİNG ALANI : PAZAR YERİ ÜSTÜ TOPLANMA YERİ : Kurtuluş Caddesinden, Yahya Kemal Beyatlı Caddesine dönüşteki kahvehane önündeki boş alan. YÜRÜYÜŞGÜZERGAHI : Toplanma Alanını takiben, Namık Kemal Caddesi üzerinden miting alanına kadar olan güzergah. DAĞILMA YERLERİ : Yahya Kemal Beyatlı Caddesi, Bahçelievler Mahallesi istikameti, Kazım Karabekir ve Fatih Caddesi, Şükrüpaşa 1.Caddesi istikameti.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER:
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Erzin Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Erzin Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

HASSA İLÇESİNDE
MİTİNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : YENİ MAHALLE PAZAR YERİ TOPLANMA YERİ : Tiyek Çayı kenarına paralel Çay Boyu Caddesi ile Dervişpaşa Bulvarının kesişme noktası bitişiğinde bulunan boş arazi. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Toplanma Alanından, 78. Sokağı takiben Hürriyet Caddesi, Ulu Camii Caddesinden, Şehit Piyade Onbaşı Adem KURT Sokağı takiben, Yeni Mahalle Pazar Yeri, Miting Alanı. DAĞILMA YERLERİ : Şehit Piyade Onbaşı Adem KURT Sokak, Ulu Camii Caddesi, Hürriyet Caddesini takiben, Tiyek Çayı İstikametleri, 74. Sokağı takiben, Hürriyet Caddesi istikametleri, Şehit Piyade Onbaşı Adem KURT Sokağı takiben, Bahri GÖLGE Caddesinden, Hürriyet Caddesi istikameti.
2-MİTİNG ALANI : ÇAY MAHALLESİ VE DERVİŞPAŞA MAHALLESİNİN AYRILDIĞI, ULU CAMİİ CADDESİ İLE ÇAY BOYU CADDESİ VE 21 NO’LU SOKAĞIN KESİŞTİĞİ KAVŞAK VE ÇEVRESİNDEKİ ALAN TOPLANMA YERİ : Yeni Mahalle, Dervişpaşa Bulvarı ile 51. Sokak ve Şehit Bekçi Veli CEYLAN Caddesinin güneyinde bulunan, Hassa Belediye Başkanlığına ait boş arazi. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Yeni Mahalle, Şehit Bekçi Veli CEYLAN Caddesi ve 51. Sokağı takiben, Ulu Camii Caddesi takip edilerek, Çay Boyu Caddesi ve 21. Sokağın kesiştiği kavşak ve çevresindeki boş alan miting alanı. DAĞILMA YERLERİ : Çay Mahallesi, Çay Köprüsünden geçilerek 21 ve 26. sokakları takiben, ilçenin kuzey tarafı istikametleri, Çay Boyu Caddesinden ilçenin doğu ve batı istikametleri, Ulu Camii Caddesinden, 25. Sokaktan doğu ve batı istikametleri.
3-MİTİNG ALANI : GİRNE MAHALLESİ, BİNTAŞ CADDESİ İLE STADYUM CADDESİNİN KESİŞTİĞİ KAVŞAĞIN SAĞ TARAFINDAKİ BOŞ ALAN TOPLANMA YERİ : Girne Mahallesi, Derviş Paşa Bulvarı ile Aşağıkarafakılı köyü yolunun kesiştiği kavşağın sağındaki hazineye ait boş arazi. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI: Girne Mahallesi, Lise Caddesi ve Bintaş Caddesini takiben, Bintaş Caddesi ile Stadyum Caddesinin kesiştiği kavşağın sağ tarafındaki miting alanı. DAĞILMA YERLERİ : Bintaş Caddesini takiben, Hastane Caddesi ve 134 nolu Sokak tarafındaki istikametler, Hastane Caddesini takiben, Hassa ilçe Stadyumu tarafındaki istikametler, Bintaş caddesini takiben şehir merkezine doğru istikametler.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Hassa Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Hassa Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

İSKENDERUN İLÇESİNDE (POLİS SORUMLULUK BÖLGESİ)
MİTİNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : ATATÜRK ANIT ALANI TOPLANMA YERİ : Çay Mahallesi, Tayfur Sökmen Bulvarı, 3M Garden önündeki boş alan. YÜRÜYÜŞGÜZERGAHI : Çay Mahallesi, Tayfur Sökmen Bulvarı, Atatürk Bulvarı istikameti. DAĞILMA YERLERİ : Atatürk Bulvarı, Ulucami Caddesi ve Şehit Pamir Caddesi istikameti.
2-MİTİNG ALANI : TCDD GAR ALANI TOPLANMA YERİ : Çay Mahallesi, Tayfur Sökmen Bulvarı, 3M Garden önündeki boş alan. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Tayfur Sökmen Bulvarını takiben, Sahil istikametine doğru Beş Temmuz Caddesi ile Tayfur Sökmen Bulvarının kesiştiği kavşaktan, Beş Temmuz Caddesini takiben, İstasyon Caddesi istikameti. DAĞILMA YERLERİ : Beş Temmuz Caddesi üzerinden ve TCDD Gar Sahası alanında bulunan tali yoldan, E-91 Karayolu istikameti.
3-MİTİNG ALANI : YILDIRIM TEPE MAHALLESİ 376/5-384-388- 375 SOKAKLAR ARASINDA KALAN BOŞ ARSA TOPLANMA YERİ : Yıldırımtepe Mahallesi, Midyat Caddesi, 326. Sokak ile 376/2. Sokağın kesiştiği alan. YÜRÜYÜŞGÜZERGAHI : Yıldırım Tepe Mahallesi, Emek Caddesini takiben, 376/5. sokak istikameti. DAĞILMA YERLERİ : Yıldırım Tepe Mahallesi, 376/5, 384 ve 388. Sokak istikameti.
4-MİTİNG ALANI : ATATÜRK ANIT ALANI TOPLANMA YERİ : Çay Mahallesi, Ulucami Caddesi, 4 no’lu Belediye Gazinosu önündeki boş alan. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Kurtuluş Mahallesi, Şehit Pamir Caddesi, Havuzlu Çarşıyı takiben, Şehit Pamir Caddesi bitimi, Atatürk Anıt Alanı İstikameti. DAĞILMA YERLERİ : Atatürk Bulvarının her iki istikameti, Şehit Pamir Caddesi ile bu yollara bağlı tali yollar.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; İskenderun Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile İskenderun Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

İSKENDERUN İLÇESİNDE (JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİ)
MİTİNG ALANLARI:

1-MİTİNG ALANI : SARISEKİ MAHALLESİ ESKİ PAZAR YERİ TOPLANMA YERİ : Sarıseki Mahallesi, Tayfur Sökmen Caddesini takiben. 43.Sokakta bulunan eski Pazar yeri. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Sarıseki Mahallesi, Tayfur Sökmen Caddesi istikameti. DAĞILMA YERLERİ : Sarıseki Mahallesi, Atatürk Caddesini takiben, 42, 38 ve 26. Sokaklar.
2-MİTİNG ALANI : AZGANLIK MAHALLESİ ŞEHİT SEDAT YILMAZ CADDESİNDE BULUNAN SAĞLIK OCAĞI VE OKUL ARASINDA BULUNAN BOŞ ALAN TOPLANMA YERİ : Azganlık Mahallesi, Şehit Ömer YILMAZ Caddesi ile Şehit Osman DİKBAŞ Caddesinin kesiştiği nokta. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Azganlık Mahallesi, Şehit Sedat YILMAZ Caddesi istikameti. DAĞILMA YERLERİ : Azganlık Mahallesi, Şehit Osman DİKBAŞ Caddesi istikameti.
3-MİTİNG ALANI : KARAYILAN MAHALLESİ ESKİ BELEDİYE BİNASI ARKASI TOPLANMA YERİ : Karayılan Mahallesi, Utku Acun Caddesi ile 3.Caddenin kesiştiği nokta. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Karayılan Mahallesi, Utku Acun Caddesi istikameti. DAĞILMA YERLERİ : Karayılan Mahallesi, Utku Acun Caddesini takiben, Komando Caddesi 1,2 ve 3. Caddeler istikameti.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; İskenderun Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile İskenderun Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

KIRIKHAN İLÇESİNDE
MİTİNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : CUMHURİYET MEYDANI TOPLANMA YERİ : Adnan Menderes Bulvarı ile Fener Caddesinin kesiştiği yer. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Adnan Menderes Bulvarı İnönü Bulvarı. DAĞILMA YERLERİ : Şehit Erdoğan Karaoğlu Caddesi, Kanatlı Caddesi ve Atatürk Caddesi.
2-MİTİNG ALANI : ESKİ BELEDİYE GARAJI TOPLANMA YERİ : Nuriye Civelek Caddesi. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Beşyol Kavşağı, Alparslan Türkeş Bulvarı. DAĞILMA YERLERİ : Şehit Erdoğan Karaoğlu Caddesi, Kanatalı Caddesi ve Nuriye Civelek Caddesi.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Kırıkhan Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Kırıkhan Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

KUMLU İLÇESİNDE
MİTİNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : KUMLUAÇIK PAZAR YERİ TOPLANMA YERİ : Gökçeoğlu Mahallesi, Yavuz Caddesi ile Şehit Mehmet Kurşun Geçmez Bulvarı birleştiği kavşak. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Gökçeoğlu Mahallesi, Yavuz Caddesi üzerinden Şehit Mehmet Kurşun Geçmez Bulvarı istikameti yönü. DAĞILMA YERLERİ : Gökçeoğlu Mahallesi, Sarılar Caddesi, Atatürk Caddesi ve Şehit Mehmet Kurşun Geçmez Bulvarı istikametleri.
2-MİTİNG ALANI : ÖZELİDARE BİNASI ÖNÜ TOPLANMA YERİ : Fevzi Çakmak Mahallesi, Sami Oytun Caddesi ile Metin Yayan Caddesinin birleştiği kavşak. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Fevzi Çakmak Mahallesi, Sami Oytun Caddesi. DAĞILMA YERLERİ : Fevzi Çakmak Mahallesi, Sami Oytun Caddesi, Yavuz Caddesi ve Atatürk Caddesi istikametleri.
3-MİTİNG ALANI : KUMLU SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ TOPLANMA YERİ : Fevzi Çakmak Mahallesi, Kaymakamlık binası önü. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Gökçeoğlu Mahallesi, Oruç Reis Caddesi ile Yavuz Caddesini takiben Şehit Mehmet Kurşun Geçmez Bulvarı güzergahı. DAĞILMA YERLERİ : Gökçeoğlu Mahallesi, Şehit Mehmet Kurşun Geçmez Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi istikameti.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Kumlu Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Kumlu Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

PAYAS İLÇESİNDE
MİTİNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : KÜRTÜL MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ İLE ŞEHİT POLİS OKTAY SELÇUK ALTUN CADDESİ KAVŞAĞI (2.HAVUZLU KAVŞAK) TOPLANMA YERİ : Atatürk Caddesi ile Şehit Nuri Demir Caddesi kavşağı. (1.Havuzlu Kavşak) YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Atatürk Caddesi ile Şehit Nuri Demir Caddesi kavşağı (1.Havuzlu Kavşak) Atatürk Caddesini takiben, Atatürk Caddesi ile Şehit Polis Oktay Selçuk Altun Caddesi kavşağı (2.Havuzlu Kavşak) istikametine. DAĞILMA YERLERİ : Atatürk Caddesi ile Şehit Polis Memuru Oktay Selçuk Altun Caddesi kavşağı istikameti.
2-MİTİNG ALANI : CUMHURİYET MAHALLESİ, SON DURAK CADDESİ İLE ŞEHİT POLİS OKTAY SELÇUK ALTUN CADDESİNİN KESİŞTİĞİ ALAN TOPLANMA YERİ : Mazı Caddesi ile Şehit Polis Memuru Oktay Selçuk Altun Caddesinin kesiştiği nokta. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Mazı Caddesi ile Şehit Polis Oktay Selçuk Altun Caddesinin Kesiştiği noktadan, Son Durak Caddesi ile Şehit Polis Oktay Selçuk Altun Caddesinin kesiştiği noktaya doğru. DAĞILMA YERLERİ : Profesör Dr.Veli Dedeoğlu Caddesi, Son Durak Caddesi, Şehit Polis Oktay Selçuk Altun Caddesinin, Güney ve Batı tarafları ve tali sokaklara.
3-MİTİNG ALANI: MUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİNİN (BATI) KISMINDA BULUNAN CİNKULE’NİN YANINDA BULUNAN ETRAFI ÇEVRİLİ BOŞ ALAN TOPLANMA YERİ : İnönü Caddesi (Kubbe Dede ziyaretinin bulunduğu yer önü) YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : İnönü Caddesi (Kubbe Dede ziyaretinin bulunduğu yer) Önünden, Mustafa Kemal Paşa Caddesini takiben, Cinkule istikameti yönü DAĞILMA YERLERİ : Plaj Sokak, İnönü Caddesi ve Mustafa Kemal Paşa Caddesinin tüten bacalar istikameti.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Payas Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Payas Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

REYHANLI İLÇESİNDE
MİTİNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : ESKİ BELEDİYE MEYDANI TOPLANMA YERİ : Cumhuriyet Mahallesi, Oğulpınar kavşağı. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Cumhuriyet Mahallesi, Oğulpınar kavşağından, Cumhuriyet Caddesi, Eski Belediye meydanı istikameti yönüne. DAĞILMA YERLERİ : Fevzi Çakmak Caddesi, Albay Şükrü Kanatlı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Tayfur Sökmen Caddesi istikametleri.
2-MİTİNG ALANI : ATATÜRK MEYDANI TOPLANMA YERİ : Fidanlık Mahallesi, Devlet Hastanesi önü. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Fidanlık Mahallesi, Devlet Hastanesi önünden, Albay Şükrü Kanatlı Caddesi, Eski Sinema Caddesi, Yeni Belediye Meydanı istikameti yönü. DAĞILMA YERLERİ : Atatürk Caddesi, Eski Sinema Caddesi ve Mehmet Belkız Büyükvelioğlu Caddesi istikametleri.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Reyhanlı Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Reyhanlı Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

SAMANDAĞI İLÇESİNDE
MİTİNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : İNÖNÜ CADDESİ, CUMHURİYET PARKI YANINDA BULUNAN ALAN TOPLANMA YERİ : Sivas Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan, Çiğdede mezarlık önü. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Mezarlık önünden, Sivas Şehitleri Caddesi, PTT Kavşağı, İlkokul Caddesi, İnönü Caddesi istikameti yönü. DAĞILMA YERLERİ : İnönü Caddesi, Hıdırbey Caddesi, İlkokul Caddesi, Ortaokul Caddesi, Dr. Alaaddin Cilli Caddesi istikametleri.
2-MİTİNG ALANI : HIZIR TÜRBESİ YANINDAKİ BOŞ ALAN TOPLANMA YERİ : Mehmet Aslan Caddesi ile Şehit Burhan RENCÜZOĞULLARI Caddesi kesişme noktası. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Mehmet Aslan Caddesi ile Şehit Burhan RENCÜZOĞULLARI Caddesinin kesişme noktasından Mehmet Aslan Caddesi istikameti yönüne. DAĞILMA YERLERİ : Mehmet Aslan Caddesi, Plaj Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, 51.Sokak istikametleri.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Samandağ Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Samandağ Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

YAYLADAĞI İLÇESİNDE
MİTİNG ALANLARI

1-MİTİNG ALANI : YAHYA OKTAY PETROL OFİSİ KARŞISINDA BULUNAN ALAN TOPLANMA YERİ : Çamaltı Mahallesinde bulunan Pazar yeri. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Çamaltı Mahallesi, Pazar yerinden ,Fevzi Çakmak Caddesi, Pazar Yeri Kavşağı (Muammer BETTAŞ’a ait Bakkal önü) Atatürk Caddesi ile birleştiği yerden çarşı içerisini takiben Yahya OKTAY’a ait petrol Ofisi karşısında bulunan yere kadar. DAĞILMA YERLERİ : Petrol Ofisi önünde bulunan Atatürk Caddesi üzerinden ilçe merkezi istikameti.
2-MİTİNG ALANI(ALTERNATİF YER):KURTULUŞ MAHALLESİ İMAM HATİP LİSESİ KARŞISINDA BULUNAN PARK VE ÇEVRESİ TOPLANMA YERİ : Kurtuluş Mahallesi Belediye Düğün Salonu Yanı. YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI : Yayladağı Düğün Salonu yanından başlayıp, Kurtuluş Mahallesi, İmama Hatip Lisesi karşısında yer alan parka kadar. DAĞILMA YERLERİ : Mehmet Akif Caddesi üzerinden ilçe merkezinin tersi yönü istikameti.
AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda; Yayladağı Kaymakamlığının “Olur” vereceği afiş ve pankartlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Yayladağı Belediyesi Başkanlığının uygun göreceği yerlere asılır.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here