İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan aşağıdaki konuları görüşmek üzere 03 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 de Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM

1- Karayılan Mahallesi Büyükbeşoluk mevkii 1434 ve 1435 nolu parsellerin Milli Emlak Müdürlüğünden satın alınması hususunda Belediye Başkanı Seyfi DİNGİL’e yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlâk Müdürlüğü teklifi.

2- Aşkarbeyli Mıntıkası 2396 ada 1 nolu parselde bulunan 19 adet mesken taşınmazlar, Aşkarbeyli Mıntıkası 6257 6257 parsel nolu ara vasıflı taşınmaz, Aşkarbeyli Mıntıkası 6322 parsel nolu arsa vasıflı taşınmaz, Aşkarbeyli Mıntıkası 3779 parsel nolu arsa vasıflı taşınmaz Aşkarbeyli Mıntıkası, Aşkarbeyli mıntıkası 3484 parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz, Aşkarbeyli Mıntıkası 4295 tarla vasıflı taşınmaz, Aşkarbeyli Mıntıkası 6343 parsel nolu evli bahçe ve tarla nitelikli taşınmazların satışı yönünde karar alarak bu konuda Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlâk Müdürlüğü teklifi.

3- Etüt ve Proje Müdürlüğünde münhal bulunan 8. Dereceli teknisyen kadrosunun, 8. Dereceli programcı olarak unvan değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

4.Belediyemiz Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Meclisimizce görüşülmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

5-06.01.2015 gün ve 10 sayılı meclis kararı ile İskenderun Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yönetmeliği yeniden düzenlenerek, Tiyatro birimi kurulmuş olup, Yönetim Kurulunda görev yapan Meclis Üyesi istifa etmiş olduğundan yerine 1 adet Meclis Üyesinin seçilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler teklifi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − six =