Doğu Akdeniz Çevre Derneği TERMİK SANTRALE Karşı Dik Duruşu Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri , Adana Tabip Odası , Adana Ziraat Mühendisleri Odası ve Adana Barosu olarak , milyonlarca insanın hayatını tehdit eden termik santrallere karşı mücadelemiz ve açtığımız davalar sürüyor.

Ancak açtığımız davalarda Yargı organının ( Danıştay”ın )kamu yararını gözeterek lehimizde verdiği ve vereceği kararları işlevsiz hale getirmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun yargılamayı uzatmaya yönelik zaman geçirme stratejisi de sürüyor.

Screenshot from 2014-07-16 11_22_32

Bunun son örneği olarak İskenderun Sarıseki”de Atlas Enerji –Diler termik santrali aleyhine açtığımız lisans iptal davasında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazımızı haklı görerek 21.01.2013 tarihinde Yürütmeyi Durdurma talebimizin tekrar görüşülmesi için dosyayı Danıştay 13. Daireye tekrar göndermişti. Ancak Danıştay Yürütmenin durdurulması talebinin dayanağı olan kümülatif etkinin değerlendirilebilmesi için, özellikle Adana-Mersin -Hatay bölgesindeki termik santrallerin yerini ve aralarındaki mesafeyi gösteren haritanın onaylı bir örneğini istediği halde , EPDK ısrarla göndermemektedir.Ekte Danıştay 13. Dairenin EPDK”dan istediği bu bilgi ve belgelerin gönderilmemesi üzerine 2.kez isteme yazısını görmektesiniz.

(EPDK”nın göndermediği bu haritayı sadece lisans alanlardan 13 tanesini gösterir şekilde ekte görmektesiniz.Henüz lisans almamış başvurularla birlikte Mersin -Adana -Hatay bölgesinde termik santral sayısı 35″i bulmaktadır. )

Tabii ki ; bir Türkiye gerçeği olarak Yürütmeyi durdurma talebimiz görüşülürken , 1200 MW gücündeki Atlas Enerji Diler termik santralinin inşaatı bitti ve çalışmaya başladı. Yıllardır eylemlerde ve basın açıklamalarında sürekli olarak kurumları ve kamuoyunu uyarmak amacıyla fotoğraflarını gösterdiğimiz , asit yağmurlarına ve sakat hayvan doğumlarına neden olan Sugözü termik santralinin zehirli gaz bulutunun aynısı şu anda İskenderun Sarıseki”de de başlamıştır. Ekteki fotoğraflarda Diler termik santralinin neden olduğu zehirli gaz bulutunun fotoğrafını görmektesiniz.

Doğu Akdeniz bölgesi önümüzdeki yıllarda yüzbinlerce insanın hayatına , tarımın -hayvancılığın -balıkçılığın bitmesine , milyonlarca insanın geçim kaynaklarını kaybetmesine neden olacak şekilde geri dönülemez büyük bir ekolojik felaketin -çöküşün eşiğinde olup ,artık sözün bittiği noktaya gelmek üzere olduğumuzu hissettiğimiz bu konuda kamuoyunu , kurumları , şirketleri, hükümeti ve çocuklarının hayatı geleceği konusunda yeterli duyarlılığa sahip olmayan halkımızı uyarmayı bir borç biliriz.

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri
Gönüllü Avukatı
Av. İsmail Hakkı Atal

DOĞU AKDENİZ TERMİK SANTRAL DAVALARI GENEL VE DİLER TERMİK SANTRALİ ÖZEL -HUKUKİ SÜREÇ

ATLAS Enerji -Diler Termik Santral ÇED İptal davası : Atlas Enerji – Diler Termik Santraline karşı müvekkillerden İskenderun Çevre Koruma Derneği tarafından açılmış olan ÇED iptal davası Hatay İdare Mahkemesinin 2008 / 1383 E. ve 2011 / 374 K. Sayılı kararıyla müvekkil dernek lehine sonuçlanmış ve mahkeme bilirkişi raporunda da tesisin hemen yakınında bulunan İskenderun Demir Çelik fabrikasının kümülatif etkisi hesaplanmadığı için “ÇED olumlu raporu “ iptal edilmiştir. Ancak henüz mahkeme kararının mürekkebi kurumadan Diler termik santrali –Atlas Enerji yeni bir ÇED daha yaptırarak inşaatına devam etmiştir.

7 yıl önceki Çevre Bakanlığı verilerine göre 38.000 ÇED başvurusundan sadece 33 tanesinin olumsuz rapor aldığı, son 6 yılda ise 23.000 ÇED başvurusundan sadece 3 tanesinin olumsuz rapor aldığı ülkemizde ; ÇED raporunu hazırlayan şirketlerin ücretlerini Bakanlıktan –İdareden değil, yatırımcı termik santral şirketinden aldığı bir ülkede , ÇED raporlarının sonucu baştan belli bürokratik bir prosedür olarak uygulandığını anlamamız üzerine , aşağıdaki lisans iptal davalarını açmıştık.

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ LİSANS İPTAL DAVALARI VE LİSANS BAŞVURULARI

a) Davalı EPDK”ya karşı evvelce ÜRETİM LİSANSININ İPTALİ DAVASI AÇILAN termik santraller :                         ( DANIŞTAY”DA DOSYALAR DERDEST)

1. Atlas Enerji –1.200 MW kömürlü termik ( İskenderun-Hatay ) Danıştay 13. D – 2011 / 4517 E. –
2. Hakan MadencilikA.Ş. “110 MW – kömürlü termik (Ceyhan-Adana )Danıştay 13. D -2011 / 4515 E. –
3. Ayas Enerji -800 MW – kömürlü termik ( Yumurtalık-Adana) – Danıştay 13. D. 2011 / 3904 E. –
4. Camiş Enerji-260 MW -Kömürlü termik ( Mersin ) -Danıştay 13. D. 2011 / 3289 E.
5. Selena A.Ş: –900 MW -kömürlü termik ( Erzin –Hatay ) Danıştay 13. D. – 2012 / 1041E.
6. Enerji-sa -66 MW -doğalgazlı termik ( Mersin ) Danıştay 13. Daire – 2012 / 727 E. –
7. Enerji-sa -131 MW-doğalgazlı termik – ( Adana ) Danıştay 13. Daire – 2012 / 125 E.
8. Egemer A.Ş.- 900 MW-doğalgazlı termik ( Erzin-Hatay ) Danıştay 13. Daire – 2012 / 1154 E.

b) Davalı EPDK”ya LİSANS BAŞVURUSU YAPMIŞ ve LİSANS BEKLEYEN termik santraller :

1. Tosyalı A.Ş – Hatay – İskenderun – 1200 MW (kömür )
2. Atakaş Elektrik A.Ş. – Hatay -İskenderun – 680 MW ( kömür )
3. Akkuyu NGS A.Ş. – Mersin –Silifke – 4800 MW (kömür )
4. Karataş Termik A.Ş.- Mersin –Gülnar – 825 MW ( kömür )
5. Suba Enerji A.Ş. – Adana –Yumurtalık – 1370 MW (kömür )
6. Atagür Enerji- Adana – Yumurtalık – 660 MW (kömür )
7. Emba A.Ş. – Adana – Yumurtalık – 1200 MW (kömür )
8. İpekyolu Enerji –Adana –Yumurtalık – 600 MW (kömür )
9. IC İçtaş – Adana – Yumurtalık – 600 MW ( kömür )
10. Limak Enerji –Adana – Misis – 500 MW (doğalgaz)
11. IC HES Enerji A.Ş.- Adana – Yumurtalık – 943 MW ( doğalgaz
12. Sanko A.Ş: – Adana- Yumurtalık – 800 MW (kömür)
13. SUEZ Enerji – Adana – Yumurtalık – 1320 MW (kömür)
14. IC Enerji ÜretimA.Ş.- Adana – Yumurtalık – 943 MW ( doğalgaz)
15. Tosyalı A.Ş. – Osmaniye – Toprakkale – 590 MW (doğalgaz)

c) Davalı EPDK”ya LİSANS BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ OLAN , ancak EVVELCE EPDK SİTESİNDE BİLGİSİ YER ALMIŞ, fakat şu anda EPDK SİTESİNDE BİLGİSİ VERİLMEYEN ve LİSANS BEKLEYEN TERMİK SANTRALLER :

1. –Adana –Ceyhan”da 435 MW Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.”ye ait doğalgaz-termik kombine çevirim santrali lisans başvurusu, ,
2. Adana –Yumurtalık-Gölovası köyünde 1215 MW Sarp Elektrik Üretim A.Ş.”ye ait kömürlü termik santral lisans başvurusu ,
3. Hatay – Dörtyol -330 MW Kamertan Madencilik ve Elektrik Üretim A.Ş.ye ait kömürlü termik santral lisans başvurusu,
4. Mersin –Gülnar – 370 MW Buğra Enerji Üretim A.Ş.ye ait kömürlü termik santral lisans başvurusu ,
5. Mersin – 460 MW Afken Enerji Üretim A.Ş.ye ait kömürlü termik santral lisans başvurusu ,

d) İmtiyazlı Elektrik Üretim Anlaşması Olanlar :
İsken Elektrik Üretim A.Ş. -Adana -Yumurtalık – 1320 MW -Kömürlü termik
e)16.07.2014 TARİHİNDE Davasını Açtığımız Lisans Almış Olan Termik Santraller : ( Hükümetin EPDK”nın Kararlarına karşı Danıştay”da dava açılmasını öngören kanun maddesini değiştirmesi üzerine , bu davalar şu anda Ankara İdare mahkemelerinde görülüyor )

1. İskenderun Demir Çelik A.Ş-Hatay -. İskenderun- 220 MW (fuel -oil )
2. Soda Sanayi A.Ş –Mersin -260 MW(doğalgaz)
3. Afken Enerji Üretim ve Tic. –Mersin – Akdeniz – 1160 MW(doğalgaz)
4. Enerjisa A.Ş. –Adana –Tufanbeyli- 450 MW (kömür)
5. Kayalı Enerji üretim A.Ş. – Osmaniye –Merkez – 80 MW (doğalgaz)

F) AÇTIĞIMIZ LİSANS İPTAL DAVALARINDA KÜMÜLATİF ETKİYE DAYANARAK İTİRAZIMIZIN KABULÜNE KARAR VERİLEN DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARLARI

DİİK 2012/ 222 YD İtiraz KABUL -Danıştay 13. Daire 2011 / 3904 E. Adana -Yumurtalık Ayas Enerji kömürlü termik santral ,
(Bkz. Delil listesi-46 ) DİİK 2012/ 941 YD İtiraz KABUL -Danıştay 13. Daire 2011 /4517 E. Hatay -İskenderun Atlas Enerji kömürlü termik santral,
(Bkz.Delil Listesi-47 ) DİİK 2013/ 20 YD İtiraz KABUL -Danıştay 13. Daire 2011 /4515 E. Adana -Ceyhan – Hakan Madencilik kömürlü termik santral,
(Bkz. Delil listesi-48 ) DİİK 2012/ 233 YD İtiraz KABUL -Danıştay 13. Daire 2011 /3289 E. Mersin -Camiş kömürlü termik santral,
(Bkz.Delil Listesi -49 ) DİİK 2013/ 380 YD İtiraz KABUL -Danıştay 13. Daire 2012 /727 E. Mersin -Enerjisa termik kombine çevrrim santrali,
(Bkz. Delil Listesi-50 ) DİİK 2013/ 40 YD İtiraz KABUL -Danıştay 13. Daire 2012 /125 E. Adana -Enerjisa termik kombine çevrrim santrali,( Bkz. Ek-12 / DİİK Kararları )

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here