Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir yanlışın altına imza atmadık

İTSO LOGO

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Halil Şahin Meclis salonunda basın toplantısı düzenledi.

Gündemdeki konuları değerlendiren İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz’ın toplantısında basın mensupların yanı sıra İTSO Meclis Başkanı Servet Ugutmen, İTSO Başkan vekili Çağrı Belibağlı, İTSO Yönetim kurulu üyeleri Bülent Seküçoğlu, Adnan Mursaloğlu, Gassan Kuran, Okan Belli ve Necat Özkaya da hazır bulundu.

İTSO’nun kasım ayı Meclis toplantısında meclis üyelikleri düşen eski meclis üyeleri hakkında sine-vizyon destekli olarak da bilgiler veren İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, “Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir yanlışın altına imza atmadık, İskenderun’un en önemli kurum ve kuruluşlardan biri olan odamızda hepimiz, kendi işimizi gücümüzü bırakarak, hiçbir karşılık beklemeksizin, odaya ve bu şehre hizmet etmenin gayreti içerisine olduk” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının da sorularını cevaplandıran İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İlk kez basın toplantısı düzenlediğini ve odanın çalışmaları hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirmek istediğini de sözlerine ekledi.

15.10.2014 tarihindeki Ekim ayı Meclis Toplantısında 01.06.2012-30.06.2013 tarihleri arasında yapılan yeni kayıtlar ve 2009-2014 askı listelerinin incelenmesi için oda personellerimizi görevlendirdim.

01.06.2012-30.06.2013 tarihleri arasında yapılan yeni kayıtlar ve 2009-2014 askı listelerinin incelenmesi neticesinde;

29.12.2008 tarih ve 200 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile odaya yapılan yeni kayıtların kabulü konusunda Genel Sekreter’e yetki verilmiştir.

29.12.2008 tarihinden önce odamız tarafından yapılan yeni kayıtlar haftada bir yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri tarafından görülerek karar alınma neticesinde TOBB üyelik modülüne girilmekteydi.

Ancak Genel Sekreter’e verilen bu yetki ile yeni kayıtlar bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu kararına geçirilmeden sisteme işlenmiştir. 6 yıl boyunca bu şekilde işlem yapılmıştır.14.04.2014 tarih ve 50 sayılı Yönetim Kurulu kararından itibaren mevzuat gereği odamızda yapılan tüm yeni kayıtlar Yönetim Kurulu kararına geçirilerek yapılmaktadır.

Odamızda 01.06.2012-30.06.2013 tarihler arasında toplam 528 yeni kayıt yapılmıştır. Yıllara göre odamızda yeni kayıt sayısına bakıldığında 2009 yılında 149, 2010 yılında 244, 2011 yılında 313,2012 yılında 273 yeni kayıt yapılmış olup,2013 yılının ilk 4 ayında 202 kayıt yapılmıştır.2013 yılında yapılan 202 kayıtın 100 adedinin eksik evrak ve vergi dairesi harç makbuzu yatırılmadan yapıldığı tespit edilmiştir.

Buna göre;

01.grup adına yapılan kayıt sayısı 22 adet olup, 11 adedinin eksik evrak ile kayıt yapıldığı ancak vergi dairesine yatması gereken harç makbuzunun dosyasında mevcut olduğu anlaşılmıştır.

02.grup adına yapılan kayıt sayısı 60 adet olup, 37 adedinin eksik evrak ile kayıt yapıldığı ancak vergi dairesi harç makbuzunun dosyasında mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

04. grup adına yapılan kayıt sayısı 21 adet olup, 10 adedinin eksik evrak ile kayıt yapıldığı ancak 9 adedinin vergi dairesi harç makbuzunun dosyasında mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

05. grup adına yapılan kayıt sayısı 46 adet olup, 9 adedinin eksik evrak ile kayıt yapıldığı ancak vergi dairesi harç makbuzunun dosyasında mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

12. grup adına yapılan kayıt sayısı 19 adet olup, 10 adedinin eksik evrak ile kayıt yapıldığı ancak vergi dairesine yatması gereken harç makbuzunun dosyasında mevcut olduğu anlaşılmıştır.

14. grup adına yapılan kayıt sayısı 26 adet olup, 17 adedinin eksik evrak ile kayıt yapıldığı ancak bu kayıtların 8 adedinin vergi dairesi harç makbuzunun dosyasında mevcut olduğu, 9 adedinin vergi dairesi harç makbuzunun dosyasında mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

16. grup adına yapılan kayıt sayısı 27 adet olup, 3 adedinin eksik evrak ile kayıt yapıldığı ancak vergi dairesi harç makbuzunun dosyasında mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

19. grup adına yapılan kayıt sayısı 33 adet, 2 adedinin eksik evrak ile kayıt yapıldığı ancak vergi dairesi harç makbuzunun dosyasında mevcut olduğu anlaşılmıştır.

TOBB’den gelen 15.04.2013 tarih ve 9254 sayılı yazı ile seçim tarihinden önceki 6 aylık yetkili olma şartı seçme ve seçilme şartları arasından kaldırılmış olup yukarıda yapılan yeni kayıtlar 07.05.2013 tarihinde yapılan oda organ seçimlerinde oy kullanmışlardır.

26.01.2009 tarih ve 03 sayılı, 18.01.2010 tarih ve 53 sayılı, 23.01.2012 tarih ve 153 sayılı, 27.01.2014 tarih ve 37 sayılı 5174 sayılı kanun gereği seçmen listesinden çıkarılacak üye listelerinin görüşülmesi ile ilgili

Yönetim Kurulu Kararlarında ;

5174 sayılı kanunun 10.maddesine göre; içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin oda yönetim kurulu kararı ile meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir hükmü gereği bu maddeye uyan ekli listedeki üyelerin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinerek aidat tahakkuklarının durdurulmasına çekilmiş sayılanların yerlerine yedeklerinin çağırılmasına, askıya alınan üyelerin borçlarını ödemesi halinde askıdan indirilmesi konusunda Genel Sekreter’e yetki verilmiştir.

Ocak 2011 tarihinde askıya alınacak üye listeleri hazırlanmamıştır. Nedeni sorulduğunda torba yasanın çıkmasının beklenildiği ifade edilmiştir.25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2013 ocak ayında askıya alınacak üye listesi hazırlanıp karar alınması gerekirken Genel Sekreter talimatı ile TOBB tarafından nace kodlarının güncellenmesi ve oda organ seçimleri nedeni ile hazırlatılmamıştır.
5174 sayılı kanunun 83.maddesinin Oda, Borsa ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri (Değişik dördüncü fıkra: 28/3/2013-6455/48 md.) Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlar ile seçilme yeterliliğini kaybedenlerin Oda, Borsa ve Birlik organlarındaki görevleri sona erer. Buna istinaden; 5174 sayılı kanunun 83.maddesi gereğince; 9 Meclis Üyemiz ve 18 Meslek Komitesi Üyemizin Oda organlarındaki görevleri sona ermiştir.

 

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here