İskenderun Belediye Meclisi 4 Gündem Maddesiyle Toplandı

0
224
IMG 0540
IMG 0540

IMG_0574

İskenderun Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplandı.

5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereğince 04.09.2014 Perşembe günü Saat 14.00’da yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Denizciler mahallesi’nde Nüfus Şefliği açılması konusunda girişimlere başlandığını, bu konuda cevap beklendiğini, nikah memurluğu da açılacağını belirterek, “Eski beş belde ve altı köyümüzde yaşayan vatandaşların İskenderun’a gelmesi zor oluyor. Nikah memurluğu açıyoruz” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü, Meydan mahallesinde değer tesbitine başlanacağını belirten Başkan Seyfi Dingil, ardından Numune Mahallesine geçileceğini söyledi.

Engelli ve Down Sendromlu Çocuklar Futbol Kulübü kurulduğunu belirten Başkan Seyfi Dingil, “İskenderun’un her yerinden engelli kardeşlerimiz geldi. 6-13 yaş arası çocuklarımız eğitiliyor. Onların mutluluğu görülmeye değer. Dünya tatlısı, çok güzel çocuklar. Hep birlikte onların yanında olalım” dedi.
Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri şu şekilde karara bağlandı

G Ü N D E M:

1- Maliye Bakanlığınca hazırlanarak 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Genel Tebliğinin (Seri No:45) 3.1 Maddesi gereğince Meclisimizce tespit edilecek tarifelerin Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tabloya işlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

2- Şevre mıntıkası 916 ve 918 adalarda ölçülü blok çizilmesi ve 918 adanın güneyinde mevcut 7 mt.’lik yaya yolunun plana işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili imar komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

3- Frenkçiftliği mıntıkasında yer alan üniversite alanı içerisinden geçen 20 mt. genişliğindeki trafik yolunun kaldırılarak üniversite alanının bütünlüğü sağlandığı ve üniversite alanı ile konut adaları arasındaki 15 mt.’lik trafik yolunun 20 mt.’ye çıkarılarak yol devamlılığın sağlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili imar komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

4- Frenkçiftliği mıntıkası 269, 270, 271, 272, 274, 907 nolu adalar ve 1059, 1060, 1061, 1063 nolu parsellerde ölçülü blok çizilmesi, imar hatlarının mülkiyet sınırlarına getirilmesi, planlama alanın kuzeyinde yer alan 15 mt.’lik trafik yolunun 17 mt.’ye çıkarılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili imar komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis, 1 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapattı.IMG_0540 IMG_0561 IMG_0574

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 17 =