Büyükşehir memurunu mağdur ediyor

0
410
memur magdur
memur magdur

memur magdur
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinde memurlara ödenmesi gereken Sosyal Denge Tazminatı ile ilgili karar alınmış olmasına rağmen ödeme hala yapılmadı.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda; kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışanların kamu görevlisi olarak değerlendirileceği ve toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı hükme bağlandı.
Bu nedenle, kurumlar tarafından yapılacak denge tazminatı ödemelerinde, kamu görevlileri arsında sendika üyesi olmalarına veya olmamalarına göre bir ayrıma gidilemeyecek, personelde belli bir sendikaya üye olma şartı aranmayacak ve söz konusu kurumlarda kamu görevlisi kapsamına giren tüm personelin (memur, 4/B, 4/C gibi) bu ödemeden yararlandırılması gerekecektir.
2013 yılında imzalanan toplu sözleşmeye göre, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir. (1 Ocak 2014 itibariyle en yüksek Devlet memuru aylığı 731,48 TL’dir)
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı meclis birleşiminde Hatay Büyükşehir Belediyesinde görevli memurlar için Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi hususunda Ak Parti Grup Sözcüsü Av. Mustafa Özbolat yazılı bir önerge vermiş ve memurlara yasaların öngördüğü en yüksek rakamın ödenmesini önermişti. Öneri o tarihte Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.
Dörtyol’da bu konumda bulunan kırka yakın memur ise 01 Nisan 2014 tarihinden bu yana yaklaşık 4 aydır bu tazminatlarını alamamaktan şikayetçi. Dört aydır Sosyal Denge Tazminatını alamayan bu memurların maddi açıdan kaydı 2500 TL yi bulmakta.
Özellikle seçim öncesinde “Güzel günler göreceğiz” sloganlarıyla seçim kampanyasını yürüten ve bunu afiş ve bilboardlarla kamuoyuna duyuran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın seçimden sonra ki tavrının anlaşılmaz olduğun vurgulayan bazı memurlar ise; “Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınmış bir karar olmasına rağmen keyfiyete tabi bir uygulama sergileniyor olması, akademisyen biri olan Sayın Belediye Başkanına yakıştırılabilecek bir tavır değildir. Bizler sadece Dörtyol’da 40 yakın memur bu mağduriyeti yaşarken durum Hatay’ın genelinde aynı. Sosyal Denge Tazminatları diğer kurumlarda ve belediyelerde aksamaya uğramadan ödenmekte iken bizler sadece Hatay Büyükşehir Belediyesine devredilen memurlar olarak mağduriyet yaşamaktayız. Bu mağduriyetimizin bir an evvel giderilmesi ve meclis kararının uygulanmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundular. Memurların bu haklı talebine Hatay Büyükşehir Belediyesinin vereceği cevap ise merak konusu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + 15 =