3 Şubat 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi  Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile  Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülmekte olup  Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın Küresel Kütüphaneler Girişimi tarafından desteklenmektedir. Proje ekibi 1 Temmuz 2013 tarihinde resmi olarak çalışmalarına  başlamıştır. Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi  kapsamında, 26 ilde bulunan ve çeşitli büyüklüklerdeki yerleşim birimlerini temsil eden toplam 78 halk kütüphanesinden biri de  İskenderun İlçe Halk Kütüphanesi’dir.

Projenin, kütüphanelerde uygulama çalışmalarına başlayabilmesi için öncelikle 15 Kasım 2013, 14-16 Nisan 2014 ve 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde  Ankara’da Pilot kütüphanelerin temsilcilerinin katılımıyla tanıtım ve eğitim toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yapılan tanıtım ve eğitim toplantılarının devamında öncelikle kütüphane çalışanlarına ve ardından da dezavantajlı kesimler (düşük gelirli, yaşlı, engelli, eğitim düzeyi düşük, ev hanımları, hükümlüler gibi.) öncelik alınarak, ihtiyaç hisseden tüm halkımıza ücretsiz bilgisayar-internet-bilgi okuryazarlığı eğitimi verilecektir. Kütüphanelerin hazırladığı belirli bir program içerisinde yürütülecek tanıtım ve eğitim çalışmalarıyla bilgi toplumu olma yolunda sosyal ve ekonomik olarak farklılık gösteren bireylerin bilgiye erişimindeki eşitsizlikleri giderilmeye çalışılacaktır. Ulaşılması planlanan hedef, halk kütüphanelerinin e-devlete açılan birer “kapı” olması, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) imkanlarına ve okur-yazarlığına sahip olmayan vatandaşlara halk kütüphaneleri aracılığıyla uzaktan ve yerinde ücretsiz BİT eğitimlerinin verilmesi, kütüphane çalışanlarının birer BİT eğiticisi haline getirilmesi ve bu çabaların sürdürülmesi konusunda proje savunucusu olarak yetiştirilmesidir.

28 ay süreli Planlama ve Pilot Uygulama Projesi kapsamında İskenderun İlçe Halk Kütüphanesi Eğitim Programı personel için başladı. 9 Haziran 2014 tarihinden itibaren de halkımıza yönelik ücretsiz bilgisayar-internet-bilgi okuryazarlığı eğitimimiz başlayacaktır. Kamu kurumlarından talep olması halinde de Eğitim Programı dahilinde ihtiyaç duyulan eğitimler verilebilecektir.

Sonuç olarak tüm bu faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilecek deneyim ve geri bildirim esas alınarak, Türkiye’deki tüm halk kütüphanelerinde benzer faaliyetlerin uygulanabilmesini hedefleyen bir Ülke Projesi teklifi hazırlanacak, Ülke Projesi için bir taraftan Bill ve Melinda Gates Vakfı’na yeni hibe başvurusu yapılırken, diğer taraftan da proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için, projenin ülkemizdeki diğer ulusal çaplı proje ve stratejilere entegre edilebilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − 7 =