Hatay’da Bilim Şenliği

1

Hatay Valisi Sayın M. Celalettin Lekesiz, “Bu Benim Eserim Proje Yarışması” kapsamında 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü Palladıum Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen Bilim Şenliği’ açılış programına katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Lekesiz, bir toplumun gelişmesinin temel dayanağının bilgi olduğunu vurgulayarak, ”Bilginin elde edileceği yol eğitimdir. İnsanlarımızın daha mutlu ve müreffeh olacağı bir Türkiye’yi inşa etmenin yolu hiç şüphesiz eğitimden geçiyor. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bu gerçeği her geçen gün daha güçlü harekete geçirebilmek için eğitimin her kademesinde titiz bir çalışmanın içerisindeyiz.”dedi.

Lekesiz, “Okul öncesi eğitimden itibaren, 21.yüzyılda sosyal, ekonomik kalkınmanın temel unsurunun nitelikli insan gücü olduğu bilinciyle hareketle eğitimin her kademesinde ciddi çalışmalar var. Okul öncesi eğitimde her 100 öğrencimizden mümkünse 100’ünün de okul öncesieğitimden yararlanabilmesi hususu başta olmak üzere ilköğretimde, ortaöğretim deve liselerde çok ciddi çalışmalar var. Bunun için önemli olan hususlardan birtanesi, derslik başına düşen öğrenci sayısıdır. Bir derslikte olması gerekenden fazla öğrencinin olması halinde öğrencilerimizin iyi yetişemeyeceğini belirtmek zannediyorum gereksizdir. 2000 yılında ilimiz genelinde derslik başına ortalama 41 öğrenci düşerken bugün yeni yapılan ilave dersliklerle bu sayı 31’e düşmüş vaziyettedir. Bu yıl da yapılan dersliklerin devreye girmesiyle ilimiz genelinde bu sayı 30’un altına düşecektir.” diye konuştu.

Eğitim alanında yapılacak çalışmaların en başta gelenlerinden birinin; bilimsel bilgi üretebilme kapasitesini artırmaktan geçtiğini, 21. yüzyılda bilimsel bilgi üretme kapasitesini artıramayan ülkelerin ise çağdaş anlamda sömürge olmak gibi bir tehditle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Vali Lekesiz, “İlimiz genelinde yaklaşık 5 yıldır genç mucitlerin ürettikleri projeleri için çeşitli fuarlar ve şenlikler oluşturuyoruz. Amacımız genç mucitlerin yüreklendirilmesi, okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz arasında tatlı bir rekabet oluşturulması, emsallerine göre farklı olan öğrencilerimizin farklılıklarının fark edildiğinin sağlanması, bu tür faaliyetlerden uzak olanlarda pozitif bir etki yaparak bu yarıştan geri kalmamalarının teşvik edilmesi, toplumun, anne ve babaların çocuklarıyla gurur duymalarının sağlanması ve en önemlisi bilim adamları yetiştirilmesi ve bilimsel bilginin üretilmesi konusunda ülkemizin geri kalmamasına ciddi katkılarda bulunulmasıdır.” şeklinde konuştu.

Etkinlikte Vali Lekesiz ve protokol üyeleri öğrencilerin hazırladıkları proje stantlarını gezerek projeler hakkında bilgi aldılar.

Amik Ovası’nın sular altında kalmasını önleyen sistemden, uyuyan bebeği uyandırmayan kapı ziline, içiçe çizilmiş üçgen sayılarında kombinasyon kullanmadan kolayca hesap yapabilme buluşundan, nar kabuklarının yakıt olarak kullanılmasına ve emziklerin mikrop kapmasının önlenmesine kadar birbirinden ilginç 42 projenin yer aldığı bilim şenliği, 29 Mayıs 2014 Perşembe gününe kadar devam edecek.

 2 3 4 7 10

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here