kaymakamm
İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, 31 Mart- 6 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanacak olan 50. Kütüphane Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Kaymakam Özyiğit, “Basılı ve kayıtlı fikir ürünlerinin, toplumların gelişmelerinde ve çağdaş uygarlığı yakalayabilmelerinde hayati önem taşıdığı herkesçe bilinen bir gerçektir” dedi ve ekledi;
“Söz konusu ürünlerin meydana getirilmesi kadar bunların derlenip toplanması, korunması, eğitim, kültür ve bilimin hizmetine sunulması da o derece önem taşımaktadır. Eğer değerli fikirler yada bilgiler taşıyan bir eser, kitlelere ulaştırılamıyor ve hizmete sunulamıyorsa, gerçekte o eserin değerinden söz etmek mümkün değildir. Çünkü o eserdeki fikir yada bilgilerin paylaşılması, hayata geçirilmesi ve problem çözmede kullanılması imkanı yok ya da çok azdır. İşte bu noktada halk kütüphanelerinin gerçeği ve önemi ortaya çıkmaktadır. Halk Kütüphanesi kadın, erkek her yaşta, her seviyede ve her meslekten okuyucuların çeşitli konulardaki fikir ürünlerinden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasını sağlayan, bölgenin kültürel, sosyal ve teknik kalkınmasına yardımcı olan örgütlenmiş kuruluşlardır. Halk Kütüphanesi hizmetlerinin ücretsiz oluşu, hizmetin hiçbir ayırım gözetmeksizin herkese götürülüyor olması halk kütüphanelerini daha da değerli kılmaktadır. Çağımıza damgasını vuran en önemli olgulardan biri iletişimdir. İletişim teknolojisinde son yıllarda ortaya çıkan çok hızlı gelişmeler sonucunda kitapların ve onu barındıran kütüphanelerin önemi bir kat daha artmaktadır. Ulu Önder Atatürk “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir” diyerek çağdaşlığı yakalamanın yolunun; okumak, araştırmak, yeni bilgi ve beceriler elde ederek daima ileriye gitmenin yolunu bize göstermiştir. İşte bu yollardan birisi de kütüphanelerden geçmektedir. Halk Kütüphaneleri sadece ders çalışılan, kitap okunan, ödünç kitap alınan mekanlar değil, aynı zamanda kültürel etkinliklerin yapıldığı, teknolojik imkanların kullanıldığı, kişilerin sosyalleştiği bir ortam sağlamaktadır. Sevgi, hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamı yaratılmasının okumaktan, araştırmadan geçtiğine inanarak 50.Kütüphane Haftasının, Aşık Veysel’in söylediği gibi “İnsan olmak için okumak gerekir“ deyişinden hareketle kutluyor, tüm halkımızı kütüphanelerimize ve okumaya davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here