İTSO Başkanı Levent Yılmaz, ‘Sermaye artırımı yapmayan şirketlere son şans!’

levent yilmaz
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, sermayelerini belirlenen minimum anapara tutarına yükseltmeyen ve münfesih duruma düşen şirketler için ek süre verildi. 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uzatılan sürenin değerlendirilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan tebligat yapılacağını hatırlatan İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, “Anonim ve limited şirketler için öngörülen minimum anapara tutarları limited şirketler için 10 bin lira, anonim şirketler için 50 bin lira. Şirketlere sermayelerini bu tutarlara yükseltmeleri için verilen süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından farklı tarihlerde çıkarılan tebliğler ile uzatıldı. Ancak intibak için 11 seneye yakın süre verilmiş olmasına rağmen şirketlerin sermayelerini yükseltmedikleri görüldü” dedi.
14 Şubat’a kadar sermayelerini minimum miktarlara çıkaramayarak münfesih duruma düşen şirketlere son bir fırsat için tebligat yapılacağını bildiren İTSO Başkanı Yılmaz, münfesih olan şirketlerin temsilcilerine ve imza yetkili kişilere sevk edilen ihtarların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde duyurulacağını da sözlerine ekledi. İhtar kapsamında, şirketlerden faaliyetlerine devam etmek isteyenlerin 2 ay içinde münfesih olma nedenlerini ortadan kaldıran işlemlerini yaparak belgelerini İTSO Ticaret Sicil müdürlüğüne iletmeleri veya tasfiye memuruna bildirmeleri gerektiğini vurgulayan Yılmaz, ayrıca, bu işlemleri yapmayan şirketlerin belirlenen müddetin nihayetinde ticaret sicili kayıtlarından unvanlarının silineceği ve şirkete ait mal varlığının unvana ilişkin kayıtın silindiği tarihten itibaren 10 sene sonra hazineye intikal edeceği bilgisini verdi. Ticaret sicili müdürlüklerince 1 Temmuz’a kadar münfesih duruma düştükleri belirlenen şirket ve kooperatiflere ihtar gönderilecek. İhtar edilen şirketlerin işlemlerine tasfiyeleri ve kayıt silme süreçleri tamamlanıncaya kadar devam edilecek.

iskenderunhaber
iskenderun haber sitesinin haberlerini yayınlayan genel editörü.