İCRADAN MAAŞ HACZİ YAZISI GELDİĞİNDE NE GİBİ İŞLEMLER YAPILIR. ?

İcradan maaş haczi yazısı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine tebligatın geliş tarihini yazacağınız yazıya muhakkak eklemeniz gerekmektedir. Şirketinize ya da şahsınıza icra müdürlüğü tarafından yanınızda çalışan ya da çalıştığı düşünülen biri hakkında maaş haczi geldiğinde bu yazıya 7 gün içerisinde cevap vermek zorundasınız.
Maaş haczini tebliğ aldığınız tarihten itibaren çalışanınıza maaş ödemesi yaparken icra müdürlüğünün koyduğu oranda (1/4) maaşını kesip, kesmiş olduğunuz tutarı icra müdürlüğüne yatırmanız gerekmektedir. İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Haciz tutarı bitene kadar her ay maaşından kesinti yapılarak icra müdürlüğüne ödeme yapılır. Aynı kişi için birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.
d

MAAŞ HACZİ YAZISI GELMEDEN ÖNCE ÇALIŞAN İŞTEN AYRILIRSA VEYA İŞTEN ÇIKARILDIYSA NE GİBİ İŞLEMLER YAPILIR.?
İlgili kişinin sizde çalıştığını ancak …. Tarihinde işten ayrıldığını ya da işten çıkarıldığını bildirmeniz gerekmektedir. Maaş haczi yazısı geldiği anda işten ayrılan ya da işten çıkarılan kişinin sizden maaş ve kıdem tazminatı alacağı varsa bu durumda maaşın belirtilen oranda kesilerek icra dosyasına ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatı alacağının ise tamamı icra müdürlüğüne ödenmelidir.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ÇALIŞANIN İŞ YERİNDEN GÖNDERİLECEK ÖRNEK MAAŞ HACZİ YAZISI ÖRNEĞİ
T.C.
(….) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO:
3. ŞAHIS: ……………………………………… A.Ş
ALACAKLI: …………………………………
BORÇLU:
KONU: Şirketimize gönderilen maaş haczine ilişkin beyanlarımızın sunumudur.
AÇIKLAMALAR
Müdürlüğünüzün 2013/………… Esas sayılı dosyasından gönderilen maaş haczi yazısını …………………. Tarihinde tebliğ almış bulunuyoruz. İş Kanunu 35. madde hükmüne göre borçlunun maaşının ¼’ü oranındaki miktar haczedilebilmektedir. Bu sebeple personelimizin şirketimizden aldığı maaşın borç bitinceye kadar ¼’ü kesilerek aylık ………………… TL icra müdürlüğünüz dosyasına yatırılacaktır. Bilgilerinize.
Saygılarımızla.