Belediye Meclisi toplandı

belediye meclis2

Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere dün, Meclis Başkan Vekili Özer Çağşar başkanlığında toplandı. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Meclis, gündem maddelerini, şu şekilde karara bağladı:

5 Kat imar hakkı olan Şevre Mıntıkası 1257 Ada 4…11-24…31 Nolu Parseller bağımsız inşaat yapamadıklarından dolayı durumun düzeltilmesi amacı ile hazırlanan İmar Plan tadilatının onaylanması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu kabul edildi.

Büyükdere Köyü sınırları içerisindeki Yeşilköy Sitesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu kabul edildi.

Büyükdere Köyü sınırları içerisindeki Yeşilköy Sitesine ait ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu kabul edildi.

Pirinçlik Köyü 1499, 1500, 1501 ve 1502 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu kabul edildi.

Pirinçlik Köyü 1499, 1500, 1501 ve 1502 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması ile ilgili yazılı önerge hakkındaki imar komisyonu raporu kabul edildi.

Nergizlik Köyü 369 ve 370 nolu Parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında gerekli kararın alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi. Nergizlik Köyü 369 ve 370 nolu Parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında gerekli kararın alınması hususundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi. Ulaşım Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 39+1+1 kişilik (klimalı beyaz renkte)  Otobüsün Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması ile ilgili Ulaşım Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

belediye meclis1

Sarıseki Belediye Meclisinin 02.01.2014 gün ve 2014/1 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi. Sözleşmeli Personele ödenecek ücretlere, ek ödeme oranları dâhil edilmemesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

Sanayi Caddesi üzerinde bulunan Belediyemize ait Kamyon Tır Garajının yediemin deposu olarak kullanılmasında, 2014 Yılı için alınacak olan Otopark ve Çekici ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

İçme Kullanma Sularından Numune Alma ve Analizlerin yaptırılmasına ilişkin İşbirliği Protokolünün kabul edilmesi ve Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü ile imzalanması için Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi. Karayılan Belediye Meclisinin 04.02.2014 gün ve 4 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1. Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

Karayılan Belediye Meclisinin 04.02.2014 gün ve 5 Sayılı Kararının 6360 Sayılı Kanunun Geçici 1.Madde hükümleri gereğince meclisimizce de görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tayfur Sökmen Bulvarında bulunan 1 adet büronun 3 yıllığına Kanserle Savaş Derneği İskenderun Şubesine tahsis edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi kabul edildi.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tayfur Sökmen Bulvarında bulunan 1 adet büronun 3 yıllığına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesine tahsis edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi kabul edildi.

Belediyemiz hizmetlerinden cenaze taşıma ücreti olan 55,00 TL’nin alınmaması ile ilgili yazılı önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi. Karahüseyinli Kıyı kesimindeki tercihli kullanım alanlarındaki mevcut ruhsatlı turizm tesislerindeki minimum 5000 m2 şartı aranmaması ile ilgili yazılı önerge İmar Komisyonuna gönderilmesi kabul edildi.

Meclis, 10 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 14.00’da toplanmak üzere oturumu kapattı.

iskenderunhaber
iskenderun haber sitesinin haberlerini yayınlayan genel editörü.