BÜTÇEDE HESAP ŞAŞTI MI!

yusuf civelek23
Hazır İskenderun Belediyesi’nden sözetmişken, pazartesi günü meclis toplanıyor. Gündemde 3 madde var, iyi mi?
Sanırım idare yoruldu..
Öyle bir yorgunluk ki, bütçe şaştı..
Bütçede tahmin edilen ödenekler yıl sonuna kadar yetmiyor diye, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün iki ayrı teklifi gündeme geliyor..
Nedir o?
Bir; 2013 Yılı bütçesinde artacağı tahmin edilen ödeneklerden yıl sonuna kadar yetmeyeceği tahmin edilen gider tertiplerine toplam 8 milyon 415 bin TL’lik ödenek aktarılması..
İki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yıl sonuna kadar yetmeyeceği tahmin edilen İskan Arazi Alım ve Kamulaştırma giderleri tertibine 5 milyon TL. ek ödenek eklenmesi talebi ile ilgili teklif..
Ne iş?
Bir yandan gayrimenkullerin satışına onay alacaksanız, diğer yandan yıl sonuna kadar yetmeyeceği tahmin edilen gider tertiplerine ödenek aktarılmasını isteyecekseniz.. Hayırdır?
Hesap neden, nasıl ve niçin şaştı?
Dahası.. İskan arazi alım ve kamulaştırma giderlerinden kastınız nedir?
Neler oluyor?
Tepe mahallelerini mi satın alıyorsunuz?
‘Hizmet yapacağım, para gerekli’ diyen bir idare, gayrimenkuller için satış işlemi başlatırken, nasıl oluyor da ‘kamulaştırma yapacağım’ diyerek para harcamaya kalkıyor?
Sanırım, yerel seçim öncesi idarenin kafası karıştı.
Hatırlıyorum da, Yusuf Civelek bir zamanlar ‘Gayrimenkulleri satıp, MKÜ kavşağına üsgeçit yapacağım’ diyordu. Ne oldu bu hizmeti unuttu?

Yılmaz Akpınar
1974 doğumlu. Güney Medya'da müdür. İskenderun'un önde gelen gazetecilerinden.