KİSİAD’da bir araya gelen STK temsilcilerinin dersane yorumu

0
142
kisiad 2
kisiad 2

kisiad (2)
STK temsilcileri, KİSİAD’da bir araya geldi, kapatılması düşünülen dersanelerle ilgili ortak bir açıklama yapıldı. STK’lar adına konuşmayı KİSİAD Başkanı Tamer Eker yaptı. Eker, “Dershaneler ve okuma salonlarının eğitimde karşılık geldiği ihtiyaçların yanı sıra ekonomi alanı olarak da Türk ekonomisinde önemli bir boyut ifade etmektedir” dedi ve ekledi;
“Bu kurumların kapatılması halinde kayıt dışı sistemler ortaya çıkacaktır. Dershanelerin ve okuma salonlarının kapatılması, girişimcilerini mağdur edeceği gibi başta öğretmenler olmak üzere bu sektöre bağlı ticarethaneler ve yüz binleri aşan insanımıza yönelik bir istihdam sorunu da ortaya çıkaracaktır. Dershanelerin ve okuma salonlarının kapatılması girişim ve düşüncesi, Türk eğitim sisteminin taşıyacağı kaotik ortam bir yana, dershane işletmecileri nezdinde de iş dünyasının cesaretini kıracak, tedirgin edecek niteliktedir. Okuma salonları, sadece eğitim vermenin yanında toplumsal barışa da çok önemli katkılar sağlamaktadır. Toplumun katmanları arasındaki eğitim farkını azaltıp birlik ve beraberliği güçlendirmektedir. Gerekli görülen bu kararın doğuracağı sonucun faydadan çok zarara yol açacağı ortadadır. Böylesi olumsuz somut sebepleri olan bu kararı, ümit ediyorum ki karar mercii olan kurum ve kuruluşlar dikkate alıp tekrar gözden geçireceklerdir.’’

“BATI İLLERİ İLE GÜNEYDOĞULU GENÇLERİMİZ ARASINDAKİ EĞİTİM AÇIĞI DERSHANELERLE AZALDI”
KİSİAD Başkanı Tamer Eker açıklamasının devamında, “ Türkiye’nin her yerinde özel müteşebbisler tarafından açılan dershanelerin, derslik ve öğretmen açığının çok fazla olduğu okulların eksiklerini tamamladığına dikkat çekmek gerekir. Özellikle Batı illeri ile Güneydoğulu gençlerimiz arasındaki eğitim açığını azaltmıştır. Bölgemizin en büyük eksiklerinden olan yetişmiş ve kalifiye insan problemleri de dershaneler sayesinde azalmıştır. Eğer bölgemizde ihracat artacaksa ve iş adamlarımız gelişecekse, bu, kaliteli eğitim ve okumuş bir nesil ile olabilir. Hali hazırda ekonomik düzeyi düşük olan bölge insanı çocuklarını özel okullara gönderemedikleri gibi, mevcut okulların hem öğretmen açığı hem de derslik açığı mevcuttur. Dershaneler, bu açıdan Güneydoğu için çok önem arz etmektedir” dedi.
Eker ayrıca, “Bölgede 1.500 civarında sanayici ve işadamını temsil eden bir kurum olarak ülkenin ekonomisine katma değer üretecek her projenin gerçekleşmesi için çözüm üretmeye ve katkı koymaya çalışmaktayız. Ülke kalkınmasında ileri demokrasi ve hür teşebbüs olmazsa olmaz bir şarttır. İş dünyası olarak, sadece üretmenin ve pazarlamanın yeterli olmadığı, bunun yanında ülkenin tüm dinamiklerinin iş dünyasının önünü açma çabası içerisinde olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bağlamda, şimdiye kadar başta devlet yönetimi olmak üzere ekonomi yönetimimizin bizlere sağlamış olduğu kolaylıklar ile hedeflenen tablo olan 2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak son günlerde sıkça konuşulan ve iş dünyası adına bizleri kaygılandıran ve bunun yanında teşebbüs hürriyeti ve serbest rekabetçi piyasa ekonomisi ile çelişen dershaneler ve okuma salonlarının kapatılması ülkemize getirmeye çalıştığımız yabancı sermaye sahiplerinin aklında ciddi bir soru işareti olacaktır. Dershanelerin ve okuma salonlarının Türk eğitim sistemindeki işlevi ve kapatılmasının meydana getireceği sorunlar eğitimcilerimizin ve eğitim sistemimize yön verenlerin konusudur. Ancak biliyoruz ki bir sektörde arz tamamen talep ile oluşur. Eğitim sistemimiz eğer dershane ve okuma salonu ihtiyacını ortadan kaldıracak bir hale gelirse zaten doğal olarak bu kurumlara olan talep ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + 4 =