türkoglu meclis
AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ve 20 CHP’li milletvekili tarafından, 15/05/2013 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına “Suriye sınırında yaşanan olayların araştırılarak sınır güvenliğinin olup olmadığının tespiti ve gerekli önlemlerin belirlenmesi” amacıyla verilmiş olan Meclis Araştırma Önergesine meclis kürsüsünden yanıt verdi.
CHP’nin TBMM’ye sunduğu önerge için söz alan CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, Reyhanlı olayını hükûmetin iki yılı aşkın süredir izlemiş olduğu yanlış Suriye politikasının bir sonucu olarak değerlendirerek; “Bu olayın siyasi sorumlusu Hükümettir” dedi.
AK Parti’yi emperyalist güçlerin büyük Orta Doğu politikasına hizmet etmekle suçlayan Eryılmaz; “Hükûmet tamamen mezhep eksenli bir dış politika yürütmektedir. Mezhep üzerine inşa edilen bir dış politika iflas etmeye mahkûmdur ve iflas etmiştir” ifadelerine yer verdi.
Eryılmaz’ın ardından AK Parti grubu adına meclis kürsüsüne çıkan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP’nin grup önerisi aleyhinde söz aldı. Reyhanlı saldırısını milletin dirliğine ve birliğine vurulmuş bir darbe olarak nitelendiren Türkoğlu, saldırıyı cumhuriyet tarihinin nispeten en vahşi saldırısı olarak değerlendirdi. Türkoğlu saldırının akabinde devletin müşfik elinin anında uzandığını ifade ettiği konuşmasında; “Başta Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay olmak üzere İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, Sağlık Bakanımız anında devletimizin bütün imkanlarını seferber etmişler ve olay mahallinde güvenliğinden sağlığına kadar her konuda tedbir almak için büyük bir gayret göstermişlerdir” dedi. Reyhanlı’da yaklaşık 50 bin dolayında insan yaşadığını söyleyen Türkoğlu, Reyhanlı’ya gelen 25 binlik Suriyeli mültecinin 3 de 1’inin Reyhanlı halkının akraba topluluğu olduğunu dile getirdi. “Kucağında bebesi, yanında ninesiyle çaresiz bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içine girmiş bize kadar uzanan insanlara elbette devletimizin büyüklüğüne, şanına yaraşır şekilde muamelede bulunmak zorundayız” gelenlere de hanelerimizi açmışız, onları misafir etmişiz. diyen Türkoğlu; “Biz oradaki sığınmacılara, bir ekmeğimizi bölüşme pahasına, devletimizin imkânlarını da seferber ederek kamplarda, onların barınma ihtiyacından güvenlik ihtiyacına, sağlık ihtiyacına, eğitim ihtiyacına kadar her sahada yardımda bulunmuşuz. Kampların dışındaki bizim misafirperverliğimize, dostluğumuza, tarihî bağlarımıza, kökenimize, tarihî misyonumuza yakışan da budur. Bunun dışında herhangi bir şekilde bir davranış biçimi fevkalade yanlıştır” ifadelerine yer verdi.
CHP Hatay Milletvekili Refik Yılmaz’ın hükümetin mezhep kışkırtmacılığı yaptığı eleştirilerini de son derece yanlış bulduğunu kaydeden Türkoğlu; “Böylesi bir tutum asla söz konusu olamaz. Sadece bizim, Türk devletinin vakarına yakışır şekilde, Türk milletinin misafirperverliğine yakışır şekilde bir muamele söz konusu. Diyelim ki biz Suriye’den gelen insanlarımıza, bombadan kaçan, oradaki mezalimden kaçan insanımıza kanatlarımızı germeseydik, onları korumasaydık, onlara hanelerimizi açmasaydık, müşfik kanatlarımızla onlara insani muamelede bulunmasaydık, bu bizim devletimizin şanına yaraşır mıydı? Yaptığımız iş tarihî misyonumuza yakışır şekilde son derece insani bir muameledir. Büyük Türk devletinin şanına yaraşır şekilde yaptığımız insani bir muameledir, bunun dışında herhangi bir maksat yoktur” dedi.
Suriye halkını Türkiye’nin akraba toplulukları olarak değerlendiren Türkoğlu; “Bizim karşı olduğumuz Suriye halkına karşı insanlık suçu işleyen barbar Esed rejimidir. Zulümle abat olunmaz. Esad rejiminin zulmünün bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Bir an önce Esad rejimi bitsin ki hiçbir Suriyeli kardeşimiz sıcacık yuvasını bırakıp da bir başka memlekete, bir başka yere, bir başka ülkeye gitmek durumunda kalmasın. Bugün milyonlara varan Suriyeli kardeşlerimiz göç hâlinde, Suriye’yi terk etmiş, on binlerce Suriyeli kardeşimiz şehadet şerbetini içmiş, masum çocuklara kıyılmış, bugün katliam devam etmektedir. Hepimizin el birliği, gönül birliği yapıp bu zulme dur dememiz gerekiyor” dedi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here