Dış Ticaret açığı geriledi

itso meclisi(2)
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı Meclis toplantısında odaya yarım asra yakın hizmet veren ve kendini İskenderun’a adayan merhum Mehmet Binbay’ın ismi verildi. İTSO’nun her kademesinde görev alan en son Meclis Başkanlığı görevini yürütürken hakkın rahmetine kavuşan merhum Mehmet Binbay’ın ismi ikinci kattaki Mavi salonda yaşayacak. İTSO Meclisinde oy birliği ile alınan kararın ardından Mavi Salona merhum Mehmet Binbay’ın ismi verildi. İTSO Mart ayı Meclis toplantısında ayrıca TOBB tarafından gönderilen yeni NACE sistemi sunumunun sine vizyon destekli olarak sunumu yapıldı

“SURİYE OLAYLARI BÖLGEMİZİ ETKİLİYOR”
İTSO Başkanı Şahin, “Küresel ekonomik krizin yanı sıra, son dönemde, dünyada, siyasal ve toplumsal anlamda da önem arzeden ve ülkemizi de etkileyen birtakım olumsuzluklar hala varlığını sürdürüyor. Ortadoğu’da başlayan Arap Baharı’nın etkileri hala devam ediyor. Komşumuz Suriye’deki iç savaşın devam etmesi beraberinde getirdiği problemler doğal olarak ülkemizi de etkiliyor” dedi.
İTSO Başkanı Şahin mart ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmasında, “Dünya genelinde merkez bankalarının ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla uyguladıkları genişleyici para politikalarının yanı sıra son dönemde alınan tedbirlerin etkisiyle global risk iştahının toparlanma eğilimi göstermesi ve Japonya’da yeni hükümetin göreve gelmesiyle birlikte ekonomi politikasının değişmesi döviz kurlarında sert hareketlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum, “kur savaşları” tartışmasını yeniden gündeme getirmiştir.Seçimlerin ardından İtalya’da siyasi belirsizlik hakim. Yeni hükümetin İtalya’nın reform politikalarını devam ettirip ettirmeyeceği Euro bölgesinin önemli gündem maddesi. Siyasi belirsizlik Euro Alanı’nın üçüncü büyük ekonomisine ilişkin endişelerin güçlenmesine neden olmaktadır.Mali krizle mücadele için kemer sıkma önlemlerinin hayata geçirildiği Euro Bölgesi ülkelerinden 2012 yılında sık sık grev görüntüleri izlemiştik. 2013 yılı da şimdiden grevcilerin meydanları doldurduğu bir yıl olarak akıllarda kalacak gibi. Belçika demir çelik işçilerinin, Fransa, Peugeot Citroen çalışanlarının, Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisine sahip Almanya da havaalanı çalışanlarının grevlerine sahne oluyor. Euro Bölgesi ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde Almanya ve Fransa ekonomilerinde görülen gerilemenin de etkisiyle resesyona girdi. Böylece Euro Bölgesi ekonomisi geçen yılın hiç bir çeyreğinde büyüme göstermedi. Euro Bölgesi son dört yılın en kötü performansını gösterdi. Uzmanlar Euro Bölgesi’nin bu yıl sonunda büyümeye geçeceğini tahmin etse de Euro’nun aşırı değer kazanmasının bu büyümeyi tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. Gelelim Türkiye Ekonomisine;
TÜİK verilerine göre Sanayi Üretim Endeksi 2013 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,5 arttı.
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.. Sanayi üretiminde hafif bir hızlanma olsa da henüz güçlü görünüm yok. Bu arada endeksler 2005 temel yılı yerine 2010 temel yılı kullanılarak açıklandı.Kapasite kullanım oranı Şubat’ta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 puan geriledi. Öte yandan, mevsimsellikten arındırılmış endeks bir önceki aya göre yüzde 0.2 puan gelişme gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanımının 2011 sonundan itibaren aşağı doğru bir trend izliyordu. Bu dönemde arındırılmış endeks, Kasım 2011’de %76.2 olan değerinden, Ocak 2013’te %73.1’e geldi. Şubat ayındaki küçük iyileşmeyle, endeks değeri %73.3’e yükseldi.2012 yılında işsizlik oranı yüzde 9.2 olarak gerçekleşti. 2011 yılında işsizlik oranı yüzde 9.8 olmuştu. 2012 yılının tümüne ilişkin işgücü verileri, 2011 yılına göre 2012 yılında işsiz sayısının düştüğünü gösteriyor. 2011 yılında Türkiye genelinde 2 milyon 615 bin kişi işsizken, işsizlerin sayısı geçen yıl 2 milyon 518 bin kişiye geriledi. Yaklaşık 100 bin kişi işsizlikten kurtulurken, toplam istihdam ise 700 bin kişi arttı. Daha önceleri de işsiz sayısında düşüşlerin yaşandığı yıllar görmüştük, ama bu yılların hepsinde ekonomik büyüme yüzde 5’in üzerindeydi.Merkez Bankası, 2012 için 48.87 milyar dolar olarak açıkladığı cari açık rakamını 46.94 milyar dolara revize etti. Merkez Bankası’nın açıkladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ne göre, cari açık ocak ayında 2012’ye göre yüzde 2 geriledi. Cari işlemler açığı yeni yılın ilk ayında yaklaşık 100 milyon dolar azalarak 5.63 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekonomistler, 2012 yılında cari açığın bir önceki yıla oranla beklentinin üzerinde daralmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, 2013’te cari açık yerine büyümeye odaklanılması gerektiğini belirtiyor. 2012 yılı Dış Ticaret istatistiklerine göre ihracat 2012 yılında yüzde 13.1 oranında artarak 152 milyar 561 milyona çıktı. İthalat ise yüzde 1.8 oranında azalarak 236 milyar 537 milyon dolar oldu. Dış Ticaret açığı geriledi. TÜİK verilerine göre, 2012 yılında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 20,7 azalarak 83 milyar 976 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 64,5 düzeyine yükseldi.2012 yılında cari açık verilerine etki eden dış ticaret açığının ayaklarından ihracatın AB’ye olan ihracattaki daralmaya karşın yüzde 13,1 artmasının önemli olduğunu ve bunun pazar çeşitlendirmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını düşünüyorum.Büyüme hızının düşmesine karşın ithalatta daha fazla bir azalma beklenebilirdi. Bu durum bize cari açığın hala yapısal bir sorun olarak dikkatle takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Yeni Teşvik Paketi ile üretimde yerli girdi kullanılmasının orta ve uzun vadede büyüme hızındaki artışa rağmen cari açığa olumlu etkilerinin olabileceğini sanıyorum. Cari açığın yüksek büyümeye karşın azalması açısından yeni teşvik yasası önemli. Çünkü kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin cari açık konusundaki kırılanlığına bakıyor. Dış ticaret açığı ocak ayında 7.29 milyar dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Ocak ayında, 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 11 milyar 509 milyon dolar, ithalat yüzde 7,6 artarak 18 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Ocak ayında yüzde 59,2 iken, 2013 Ocak ayında yüzde 61,2’ye yükseldi.
Ocak ayında en fazla ihracat yapan sektörümüz 1 milyar 491 milyon dolar ile otomotiv sektörü oldu. İkinci sırayı 1 milyar 406 milyon dolar ihracatla hazır giyim sektörü, Üçüncü sırayı ise 1 milyar 316 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü aldı. Ocak ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 199,8 ile zeytin ve zeytinyağı sektörü oldu.
Buna karşın dünya genelinde özellikle gelişmekte olan ekonomilerde devam eden gevşek para politikası ve başta AB ve ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerin sorunların çözümüne yönelik atmış oldukları adımlar neticesinde küresel ekonomik görünümün 2012 yılına kıyasla 2013 yılında daha iyi seyir izleyeceğini tahmin ediyorum.
Ülke ekonomimizin temel amacı potansiyel büyüme hızına ulaşmak, cari işlemler açığını daha da azaltmak, enflasyonu düşürmek, kamu mali dengelerini iyileştirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmektir. Ayrıca bir diğer önemli husus da 30 yılı aşkın zamandır devam eden maddi ve manevi kayıplara sebep olan terör sorunu. Yakın bir dönemde bu sorunun son bulacağı ümidiyle, gelecek günlerde barış, güven ve huzurun hakim olduğu daha güçlü daha istikrarlı bir Türkiye umuduyla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.
İTSO Meclis toplantısının sonunda ise 2012 yılı İskenderun ticaret ve Sanayi Odası tarafından Hesap inceleme komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında ayrca 2013 yılı Şubat ayı Mizanı da görüşüldü.

iskenderunhaber
iskenderun haber sitesinin haberlerini yayınlayan genel editörü.