Kentsel dönüşüm ile insanlarımız ciddi bir tehditten kurtulacak

türkoglu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın başkanlığında TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleri kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Ankara İller Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri’nde tertip edilen kahvaltılı toplantıda, Bakan Bayraktar’ın yanı sıra; TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı İdris Güllüce ve 22 milletvekili hazır bulundu.
Kahvaltı sonrası komisyon üyesi milletvekillerine “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Son Durum” konu başlıklı bir brifing sunan Bakan Bayraktar, bakanlık düzeyinde yürütülen çalışmalar hakkında da milletvekillerini bilgilendirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak kentsel dönüşüm uygulamalarında öncelikli hedeflerinin afet riski altındaki alanlar olduğunu ifade eden Bayraktar; kentsel dönüşüm planlarının daha çok deprem, sel, heyelan gibi doğal afet riski taşıyan bölgelerde yoğunlaşacağını kaydetti. Bakan Bayraktar belediyeler ile müşterek olarak kentsel dönüşüm uygulamalarını gerçekleştireceklerini ifade ettiği konuşmasında; “Birinci derecede deprem aksı olan, ekonomiyi etkileyen, nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerden başlayacağız; ama biz bunu Bakanlık olarak tek başımıza yapamayız, yapma imkânımız yok; hiç kimse kendi kendini kandırmasın. Belediyelerle birlikte yapacağız. Hangi belediye daha becerikliyse, hangi belediye bize iyi proje getirirse, o belediyelerle yürüyeceğiz. Burada en ufak bir siyasi ayrım gözetmeksizin hangi belediyemiz, projeyi getirdi, arazileri hazırladı, dönüşüm programını hazırladı; biz onlarla koşacağız. Ak Partili belediye geldi, CHP’li belediye geldi, onun yanına koşacağız. MHP’li belediye geldi, BDP’li belediye geldi; hangisi olursa olsun, samimiyetle ifade ediyorum Sayın Başbakanımızın da bana talimatı ifadesi budur. Hangi belediye başarılıysa, hangi belediye çalışıyorsa, onunla bu işi yürüteceğiz” dedi. Proje tamamlandığında vatandaşların rahat bir nefes alacağını ve şehirlerin daha güvenli bir hale geleceğini kaydeden Bakan Bayraktar; “Artık kentlerimizin kronik sorunu haline gelen çarpık ve salaş yapıların yerini estetik kaygılarında öncelendiği yaşanılabilir hayat alanları alacak ve böylelikle ülkemiz, insanımız ağır bir yükten, ciddi bir tehditten kurtarılmış olunacaktır” dedi.
Toplantı sonrası kentsel dönüşüm planı hakkında değerlendirmede bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da; Türkiye’de mevcut konut sayısının 20 milyonu aştığını, fakat bu konutların doğal afetler karşısında güvenirlilik açısından yetersiz kaldığını ifade etti. Hasarın hacmini belirleyen faktörün doğal afetlerin şiddeti ile değil, insanların bu doğal afetler karşısında aldığı tedbirlerin derecesi ile orantılı olduğunu vurgulayan Türkoğlu; “Kentsel Dönüşüm uygulaması vatandaşlarımızın yaşama hakkını önceleyen bir husustur. Bizim Türkiye’deki yerleşim alanlarımızı doğal afet riskine karşı emniyetli kılmak gibi ehemmiyet arz eden bir mükellefiyetimiz var. 20 yıllık bir süre dâhilinde bütün beldelerimizi kaçak ve hatta doğal afetlere karşı dayanıksız yapılardan arındırmamız ve şehirlerimizde daha yaşanabilir bir kentleşme kültürünü hâkim kılmamız esastır” dedi. Kentsel dönüşüm uygulamalarının istihdama büyük bir katkı sunacağını kaydeden Türkoğlu, inşaat malzemesi üretiminin artmasına paralel olarak ekonominin de inşaat sektöründe önemli bir ivme kazanacağını vurguladı. Türkiye’de inşaat sektörünün ekonomik canlanmada önemli bir dinamizm taşıdığını kaydeden Türkoğlu, Çin’den sonra inşaat sektörü açısından dünyada en fazla iş hacmine sahip ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı İdris Güllüce de kentsel dönüşüm uygulamaları sayesinde yeni yaşam alanlarının, çevreye uyumlu, enerji verimliliğini dikkate alan ve yeşile önem veren bir mantalite üzerinden kurgulandığını ifade etti. Bakan Bayraktar kahvaltı sonrası Bakanlık çalışmalarıyla ilgili verdiği brifingin ardından, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

iskenderunhaber
iskenderun haber sitesinin haberlerini yayınlayan genel editörü.