Çağşar, ‘Revizyon imar planıyla ilgili gecikme yoktur’

özer33
İskenderun revizyon imar planının hazırlanması ile ilgili bilgi aktaran Belediye Meclis Başkanvekili Özer Çağşar, revizyon imar planıyla ilgili herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını söyledi.
Meclis Başkanvekili Özer Çağşar, iş bitimi 300 gün olarak planlanan çalışmanın, idarenin yaptığı toplantılar, evrak değerlendirmesinde kullanılan sürelerden dolayı ilave günler oluştuğunu, bu nedenle verilecek ek süreyle yasal olarak verilen sürenin dışına çıkılmadığının altını çizdi.
Revizyon imar planı hazırlanması konusunda ihaleyi kazanan yüklenici firmayla 13 Mart 2012 tarihinde sözleşme yapıldığını, yer tesliminin 21 Mart tarihinde gerçekleştiğini anımsatan Meclis Başkanvekili Özer Çağşar, “İş bitimi sözleşmede 300 gün olarak planlanmış. İş bitirme tarihi 14 Ocak 2013 tarihine tekabül ediyor ancak bu süreç içerisinde bazı değerlendirme sonuçlarından dolayı 300 günlük süreye ilave günler oluşmuştur. İdarenin yaptığı toplantılar, evrak değerlendirmesi bunların hepsi o 300 gün sürenin dışında olan sürelerdir. Revizyon imar planı birinci aşaması olan araştırma, değerlendirme çalışmalarının incelemesi, ikinci aşaması olan 1/5000’lik ölçekli nazım imar planı incelemesi kapsamında toplam 50 gün idare tarafından kullanılmış süredir. 50 gün üzerine konulduktan sonra üçüncü aşaması olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında verilecek ek süreyle birlikte tüm çalışmaların en geç nisan ayı içerisinde tamamlanacağı tahmin ediliyor. Bunlar yasal ihalede verilmiş sürenin dışına çıkılmış süre olarak görülmüyor. Revizyon imar planı Nisan ayından önce de teslim edilebilir. En erken meclis toplantısında görüşebiliriz. Bu iş gecikti, yapılmıyor, ağırdan alınıyor gibi süre konusundaki eleştiriler gerçeği yansıtmamaktadır. İş bitirme, firmanın idarenin de kullandığı süre göz önüne alındığında Nisan ayı sonu olarak gözükmektedir” dedi.
Belediye Meclis toplantısında, gündem maddeleri şu şekilde karara bağlandı:
08.01.2013 gün ve 15 Sayılı meclis kararına Belediye Meclis Üyesi Ercüment Kimyon tarafından yapılan itirazın reddine ad okunmak sureti ile yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile karar verildi.
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Mahallesindeki Sağlık Ocağı Hizmet Binası ile ilgili İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 1 Yıllık kira sözleşmesi yapılmasına işaret usulü yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile karar verildi.
Denizciler-Bekbele müşterek kollektör hattı arıtma tesisinin yapım işi ile ilgili olarak Denizciler Belediye Başkanı Esabil Soydan’a Belediye Meclisimizce yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine işaret usulü ile yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
Denizciler-Bekbele müşterek kollektör hattı arıtma tesisinin yapım işi ile ilgili olarak Bekbele Belediye Başkanı B.Bestami Bilgili’ye Belediye Meclisimizce yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine işaret usulü ile yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi. Belediye Meclisi, 5 Mart 2013 Salı günü saat 14.00’de toplanmak üzere oturumu kapattı.

iskenderunhaber
iskenderun haber sitesinin haberlerini yayınlayan genel editörü.