Akgöl’den Bakan Yıldız’a soru önergesi

hasan akgöl
CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi. Akgöl verdiği soru önergesiyle, Bakan Yıldız’a şu soruları yöneltti; “Bakanlığınızın bağlı kuruluşu olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK’in) Başkanı Zafer Alper ’in 14.09.2009 tarihinde bu göreve vekâleten atandığı ve o tarihten bu güne bu görevi ifa ettiği bilinmektedir. Vekaleten atandığı tarih de dahil olmak üzere, yanıt vereceğiniz tarihe kadar toplam kaç kez yurt dışına görevli olarak çıkmıştır? Bu ziyaretler kapsamında hangi ülkelere kaç kez gitmiştir? Bu yurt dışı görevlerinin kapsamı nedir? Tarafınıza bu yurt dışı görevlerin içeriği ile ilgili bilgi vermekte midir? Yaptığı yurt dışı seyahatler ile ilgili olarak kendisine ne kadar harcırah ödenmiştir?  TAEK’de görev yapmış Kurum Başkanları içerisinde, yurt dışına Zafer ALPER kadar sıkça çıkan başka biri var mıdır? Bakanlığınızın bağlı kuruluşu olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanı doktora eğitimine devam etmekte midir? Şayet devam ediyor ise doktora eğitimi aldığı bilginiz dahilinde midir? TAEK Başkanı doktora yapmak isteyen kendi personeline izin vermiyor iken, Kurum Başkanının doktora eğitimi yapması etik kurallara uygun mudur? Mesai saatleri içerisinde başkanı olduğu kurumu terk edip eşyanın tabiatı gereği tüm işleri erteleyip, doktora eğitimi yapması kurumun işleyişinde bir zafiyete veya sıkıntıya neden oluyor mu? Ayın iki haftasını yurtdışı seyahatlerine geçirdiği iddia olunan kurum başkanının arta kalan zamanını doktora eğitimine ayırdığı var sayılır ise, kurum başkanı acaba hangi zaman diliminde başkanı olduğu kurumu yönetmektedir?

iskenderunhaber
iskenderun haber sitesinin haberlerini yayınlayan genel editörü.