Türk Haber-Sen Genel Başkanı Karadavut Hatay’da..

türk habersen1
Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Hatay Şube Başkanı Ahmet Yüksel ile birlikte Hatay PTT Dağıtım Servisinde Cihetlerin yeniden düzenlenmesi nedeniyle yaşanan sorunlara, çalışma sürelerinin uzatılması, resmi tatillerde zorla çalıştırma, personel eksikliği nedeniyle Posta Dağıtıcılarının sorunlarını dinledi.
Dün sabah saatlerinde Hatay PTT Dağıtım Servisini ziyaret eden Türk Haber – Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut PTT’lerde yaşanan genel sorunlara değinerek Sendika olarak tüm kurumlardaki üyemiz olsun olmasın herkesin hakkını savunacaklarını söyledi.
Karadavut Dağıtım Personeline Kargo ve Dağıtımın Taşeronlaştırılması hakkında yaptığı konuşmada: “Bütün bu olumsuzluklara rağmen, Kargonun ve kayıtlı postanın şirket tarafından yapılması için ihaleye çıkılmasını anlamak mümkün değildir. Hizmetlerimizin şirketler ve onların elemanları  tarafından yapılmasının kuruma bir faydasının olmayacağını, aksine 172 yıllık tarihi kuruma büyük zarar vereceğini düşünüyoruz. Hizmetlerin taşeronlaştırılması yerine yeterli sayıda kadrolu sorumluluğu bulunan personel alınması daha doğru olacaktır. Kaldı ki şirket elemanlarının büyük bölümünün maaşlarının tam olarak ödenmediği,  izinlerini kullanamadıklarını da biliyoruz. Kargoyu ve kayıtlı postayı taşeron firmalara verseniz dahi, tebligatı ve diğer postayı yapacak personel bulunmamaktadır. Bütün bunların alt yapısı hazırlanmadan böyle bir ihalenin yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Karadavut, PTT Merkezleri ve Posta İşleme Merkezlerinin Cumartesi günü çalıştırılmaması konusuyla ilgili olarak: “PTT Merkezleri ve Dağıtım merkezlerinde Cumartesi günü çalışmasının kuruma bir katkı sağlamadığı gibi, yetersiz personelin daha fazla yorulmasına ve haftaya yorgun başlamasına sebep olmaktadır. Yaptığımız araştırmalarda özellikle dağıtım merkezlerinde yüzde 10-15 oranında bir verim alındığı tespit edilmiştir. Cumartesi günü mesai yapan personele ödenen bir  düzey personeli memnun etmediği gibi, kuruma da yük getirmektedir. Bu talebimiz üzerine genel müdürlüğümüz; Dağıtım birimlerinde çalışan dağıtıcı sayısına göre Cumartesi çalışmalarının nöbetli uygulanması hususunda 08/07/2011 tarihli ve 8816 sayı ile tebliğ yayınlanmıştır. Buna göre;
01-15 arası dağıtıcı olan iş yerlerinde en fazla 5,
16-25 arası dağıtıcı olan iş yerlerinde en fazla 7,
26-35 arası dağıtıcı olan yerlerde en fazla 10,
36 ve üzerinde dağıtıcı olan iş yerlerinde ise Başmüdürlüğün yetkisinde olacak şekilde belirlenmiştir. Ancak bu tebliğe çok sayıda başmüdürlük uymamıştır. Başmüdürlüklerin genel müdürlüğün çıkarmış olduğu genelgeye uymaları konusunda uyarılması. Cumartesi çalışmanın kaldırılmasından dolayı hizmetlerde de bir aksama olmamıştır. Tebliğin uygulandığı yerlerde personelde çok memnun kalmıştır” dedi.
Karadavut Personel Üzerindeki Baskılarla ilgili olarak ise: ”Kurumumuzda personelimiz üzerindeki baskılar her geçen gün artarak hat safhaya çıkmıştır. Yeterli personel olmadığı halde bütün işler mevcut personele zorla, tehditle, soruşturmalarla yaptırılmaya çalışılmaktadır. Dağıtıcıların cihetleri sık sık değiştirilmekte, merkezlerden şubelere tek kişi gönderilmektedir. Ayrıca yöneticilerin özellikle Başmüdürlük personel müdürlükleri çalışanları tehdit etmekte, kişilerin istemedikleri sendikalara zorla üye olmalarını sağlamaktadırlar. Yetkisi ve kanuni hakkı olmadan yüzlerce kişi sendikacılık adı altında çalışmadıkları, korunup kollandıkları, dağıtıma çıkmadıkları sendikamız tarafından belgeleriyle genel müdürlüğe bildirmemize rağmen hiçbir işlem yapılmamıştır. Yetkililerin taraflı davranmaları çalışanlar arasında ayrım yapmaları çalışma barışını bozmasına sebep olmuştur. Sendikamız tarafından yapılan şikayetler sonucu göstermelik soruşturmalar açılmış, yanlı kararlar verilmiş, personelin nazarında yanlış bir intiba oluşmasına sebep olunmuştur” dedi.
Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut konuşmasının ardından PTT Dağıtım Personelinin sorunlarını dinleyerek sorunların çözümü konusunda Hatay Şube Başkanının ve Genel Başkanlık olarak takipçisi olacaklarını söyledi.
Toplantıya Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk Haber-Sen Hatay Şube Başkanı Ahmet Yüksel ve PTT Dağıtım Servisinde bulunan dağıtıcılar katıldı.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here