Kuşadası Belediye Başkanı’ndan Soruşturma İzni Açıklaması

Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izinleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Başkan Altungun, yatıkları tüm işlemlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesine uygun olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, soruşturma izinlerinin kaldırılması için Danıştay’a itirazda bulunduklarını söyledi.
Bakanlığın verdiği soruşturma izinlerinin her gün vatandaşlarımıza hizmet veren Kentli Servis’i kapsadığını kaydeden Başkan Altungün, bu uygulamanın ilk olarak yerelde AKP iktidarı zamanında 2 Ocak 2006 tarihinde başladığına dikkati çekerek, “Bizim AKP yönetiminden devraldığımız bir uygulamaydı. Aynı uygulamaya göreve geldiğimiz tarihten itibaren devam ettik. Belediyemizin Üniversal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti’den edindiği hizmet alımlarının hiçbirisi Kamu İhale Kanunu ve İlgili Mevzuat ve Tebliğlerine aykırı değildir: Tüm işlemler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İlk hizmet alımı 2 Ocak 2006 tarihinde Fuat Akdoğan’ın başkanlık yaptığı yerel AKP iktidarında, ‘MIS İdari Yazılım Programları’ üzerinden ‘Veri Tabanı Tasırımı, Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve Uygulama Sunucusunun oluşturulması ve İdari Uygulama Programlarının Geliştirilmesi’ amacıyla 21-f ‘Pazarlık Usülü’ ile gerçekleştirilmiştir. 2 Ocak 2006 tarihinde imzalanan hizmet alım sözleşmesinin 25. maddesi ve idari şartnamenin 60. maddesinde (Bu ihaleden sonra alımlar 22/C maddesine göre yapılacaktır) şeklinde ibareye yer verilmiştir. Gerek idari şartname gerekse hizmet alım sözleşmesinde belirtilen bu husus kent bilgi sistemi oluşturulmasın yönelik geliştirilen projelerin yapısından kaynaklanmaktadır“ dedi.
Yapılan çalışmalar ile Kuşadası Belediyesi’nin gelirlerinin ve gelir getirici unsurlarının disiplin altına alınarak önemli bir gelir kaynağı elde edildiğine dikkati çeken Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, “ Kuşadası Belediyesi’nin ve Kuşadası halkının kaynaklarını korumak ve bunlara sahip çıkmak adına yaptığımız çalışmalar ile iddia edildiği gibi kamuyu zarara uğratmadık, tam aksine yüzde 55’lere varan bir gelir elde ettik. Örneğin İstanbul’da benzer firmanın çalıştığı bir belediyede sadece ruhsatsız işyerlerinin kaçak tespiti için çalışma yapılırken, Kuşadası Belediyesi olarak 2010 yılında tüm taşınmazların tespiti, sosyal doku analizi, bina, sokak fotoğraflama, harita temini, akıllandırma, kadastral akıllandırma, uydu veri eşleştirme ve fen klasörleri, 2011 yılında ise tüm taşınmazların tespiti, emlak, su, ilan reklam kaçak tespit, işyeri fotoğraflama, kadastral veri eşleştirme, beyan eşleştirme, vergi ihbarnamesi, ödeme emirleri ve elden tebliğ uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamaların İstanbul’daki söz konusu belediyede proje başına maliyeti 70 lira 15 kuruş iken, Kuşadası Belediyesi’nde 2010 yılında proje başına maliyet 53 lira 28 kuruş, 2011 yılında ise 61 lira 53 kuruştur. İstanbul’daki bu belediye tarafından yapılan çalışmada saha tespit çalışmasının kapsamı önceden tespit edilmiş olan 35 bin işyerine ruhsat kontrolü için bir ziyaret tespitinden ibarettir. Kuşadası Belediye çalışmasında işyeri tespiti 2010 yılında 69 bin 791 taşınmaza gidilmiş, ruhsat kontrolü ise 2011 yılında 8 bin 817 işyeri için ayrıca yapılmıştır. Kuşadası Belediyesi tarafından Gelir Arttırıcı Çalışmalar(GAÇ) projesi kapsamında 2010 yılında saha tespitine en az 3 kere çıkılmış, taşınmaz tespiti, sosyal doku analizi ve bina-sokak fotoğraflanması yapılmıştır. 2011 yılında da saha tespitinde 111 bin 666 taşınmaz için çıkılmış, su abone ve sayaç tespiti, 8 bin 817 işyeri tespiti, ihbarne, tebligat ve vatandaşların itirazları için 37 bin 451 işlem yapılmıştır“ diye konuştu.
Başkan Altungün ayrıca, Gelir Arttırıcı Çalışmalar projesinde ilk yılında başa baş noktasının yakalandığını ve 540 bin 178 TL gelir elde edildiğin, 2011 yılında brüt 15 milyon 32 bin 403 lira, net ise 10 milyon 287 bin 403 lira gelir elde edildiğini belirterek, “Proje tamamlandığı 2011 sonu itibariyle 8 milyon 643 bin 744 liraya mal olmuş ve toplamda 19 milyon 291 bin 326 liralık gelir elde edilmiş, belediyemiz kasasına ise net 10 milyon 827 bin 582 lira gelir girmiştir. Projemiz, 2012 yılından itibaren her yıl en az 5 milyon 583 bin 570 lira ek gelir oluşturmuştur“ dedi.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here