Samgaz’dan Güvenlik Uyarısı

SAMGAZ İşletme ve Tesisat Müdürü Murat Aras, Türkiye’de son günlerde yaşanan baca gazı zehirlenmelerinin olmaması için çevreci, ekonomik ve güvenilir olan doğal gazı tercih noktasında azami özen gösteren doğal gaz kullanıcılarının, doğal gaz tesisatlarını yaptırırken ve kullanırken de aynı özeni göstermelerinin önem arz ettiğini söyledi.
Hizmet süresince insan sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmak ve ortadan kaldırmak için, toplumun bu konuda bilinçlenmesini sağlamanın asli işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Aras, görevlerinin; güvenli doğal gaz arzını sağlamak ve devamında da güvenli tesisatın ve güvenli doğal gaz tüketiminin gerçekleştirebilmesi için gerekli kontrollerin yapılması olduğunu bildirdi.
Aras, “Son günlerde yaşanan olaylarda kaçak tesisat yapılması sonucu oluşan baca gazı zehirlenmelerinde ‘doğal gazdan zehirlendi, doğal gaz faciası’ olarak duyurulmakta ve yansıtılmaktadır. Öncelikle doğal gazın zehirleyici bir özelliği bulunmadığını belirtmemizde fayda bulunmaktadır. Bu tarzdaki zehirlenme vakaları karbonmonoksit gazı zehirlenmesidir. Karbonmonoksit gazı; doğal gaz, gaz yağı, benzin, LPG, kömür ve odun gibi yapısında karbon bulunan yakıtların yanması veya tam olarak yanmaması sonucunda oluşan dumanda yer alan zehirli bir gazdır. Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeni ile fark edilmemektedir” dedi.

MENFEZLER KESİNLİKLE KAPATILMAMALI
Havalandırma menfezinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğinin altını çizen Aras, “Havalandırma menfezi; yakıcı cihazın doğal gazı yakabilmek için gereken oksijeni aldığı, ortamın havalandırıldığı ve baca çekişine yardımcı olan atmosfere açık cama veya duvara monte edilen plastik ızgaradır. İptal edilmesi veya kapatılması halinde ölümle karşılaşabileceğimiz büyük tehlikeler oluşabilecektir” diye konuştu.

CİHAZ BAKIMLARI RUTİN OLARAK YAPTIRILMALI
Kombi, soba, kazan, brülör ve benzeri yakıcı cihazların bakımı ve bacaların temizliğinin düzenli olarak yaptırılmasının önemli olduğunu belirten Aras, yakıcı cihazların bakımının yıllık periyotlarda yetkili servislere yaptırılması gerektiğini belirterek, yetkisiz kişilerin yakıcı cihazlarda ve doğal gaz tesisatlarında bakım yapmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini, doğal gaz tesisatlarının ve yakıcı cihazların mülkiyetinin, kullanım yetkisi ve bakımının abonelerin kendi sorumluluğunda olduğunun altını çizdi.
Bacalı yakıcı cihazların bağlı olduğu bacaya farklı kullanım sınıfına ait aspiratör ve benzeri cihazların kesinlikle bağlanmaması gerektiğini ifade eden Aras, yakıcı cihaz bacalarının kesinlikle standartlara uygun bacaya bağlanması gerektiğini vurguladı.
Baca sensörünün kesinlikle iptal edilmemesi ve çalışır vaziyette olması gerektiğini dile getiren Aras, “Bacalı cihazlarda; baca çekişinin iyi olmaması veya hiç çekmemesi halinde cihaz kendini kapatmaktadır. Bu durumda cihazın sık sık sönmesi sebebiyle cihaza ait baca sensörleri iptal edilmektedir. Bu çok tehlikeli bir uygulamadır. Baca sensörleri baca çekişinin uygun olmadığı durumlarda cihazları emniyete alan ve can güvenliğini sağlayan önemli bir emniyet elemanıdır” şeklinde konuştu.

TESİSATLAR YETKİLİ FİRMALAR TARAFINDAN YAPILMALI
Doğal gaz kullanıcılarının tesisatlarını SAMGAZ tarafından yetkilendirilen firmalara yaptırmaları gerektiğini belirten Aras, “Sertifika sahibi olmayan kuruluşlar veya kişiler tarafından yapılan tesisatlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yönetmeliği gereğince teknik kriterleri sağlamadığı için kabul görmemekte ve tarafımızdan da söktürülmektedir. Abonelerimizin mağduriyet yaşamamaları için bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Aras şöyle devam etti: “Doğal gaz arzı sağlanan tesisatlarda kesinlikle şirketimiz bilgisi dışında tadilat yapılmamalıdır. Son günlerde yaşanan baca gazı ölümlerinde de görülen doğal gaz tesisatlarının doğal gaz dağıtım firmalarının onayı alınmadan yapılan tesisatlarda vukuu bulduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle şirketimizden onay alınmadan ve kontrolü gerçekleşmeden doğal gaz tesisatında tadilat yaptırılmamalıdır. Bu hususlara sertifika sahibi yetkili firmalarımız azami özen göstermekte ve şirketimizin onayı olmadan tesisat yapmamaktadır. Ancak piyasada, şirketimizden yetki almamış kaçak ve yetkisiz olarak doğal gaz tesisatı yapmaya çalışan doğal gaz malzeme satıcıları, sıhhi tesisat ustaları ve benzeri yetkisiz kişi veya kuruluşlar bulunmaktadır. Abonelerimizi yanıltarak doğal gaz tesisatını yapmaya çalışan yetkisiz kişiler tarafından yapılan tesisatlar doğal gaz arzı sağlanmadan söktürülmektedir. Ancak doğal gaz arzı şirketimiz tarafından sağlandıktan sonra, abonelerimiz tarafından tesisat değişikliği talebi ile yetkili firmalarımıza müracaat ettiklerinde şirketimizin bilgisi dahilinde tadilat işlemi yapılacağı bildirilirken, yetkisiz kişilere müracaat edilmesi durumunda şirketimizin bilgisi dışında işlemler yapılmaktadır. Bu durumda abonelerimiz kontrol edilmemiş olan tesisatta usulsüz doğal gaz kullanmakta ve ciddi güvenlik zafiyetleri oluştuğundan muhtemel kazalara da davet çıkmaktadır. Abonelerimizin, mağduriyet yaşamamak için şirketimiz tarafından kontrol işlemleri tamamlanmamış ve tesisat uygunluk belgesi verilmemiş tesisatlarda doğal gaz kullanımına başlamamaları önem arz etmektedir.”

UYARI LEVHALARINA DİKKAT
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 112.maddesinde, ‘Doğal gaz kullanılan mekanlarda herkesin görebileceği yerlere doğal gaz ile ilgili olarak dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılır’ hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda panik halinde açıklayıcı olabilmesi, o anda yapılacak işlemlerin tariflenmesi, yol gösterici olması, abonelerin bilinçlendirilmesi ve mağduriyetinin önlenmesi amacıyla binaların merdiven sahanlığına ‘bina uyarı levhası’, merkezi sistemle ısınacak binaların kazan dairelerine ‘kazan dairesi uyarı levhası’ ve doğal gaz ana kesme vanasının olduğu bölüme ‘doğal gaz kesme vanası’ uyarı levhalarının asılması doğal gazın güvenli kullanımı için önem arz etmektedir.”

DOĞAL GAZ TESİSATLARINI KONTROL ETTİRİN
Aras, “Doğal gaz kullanımının yoğunlaştığı kış günlerinde bütün Samsun halkına güvenli doğal gaz kullanımı gerçekleştirmek amacıyla tesisatlarını gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Doğal gaz tesisatlarını kontrol ettirmek isteyen abonelerimizin 444 1 187 numaralı müşteri ilişkileri telefonunu arayarak hiçbir bedel ödemeden doğal gaz tesisatlarının kontrolünü şirketimizden de talep edebilirler. Şehrimize ilk doğal gaz arzı sağladığımız günden bugüne değin 24 saat kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzının sağlanması amacı ile hizmet vermekteyiz” açıklamasında bulundu.
Abonelerin güvenli doğal gaz kullanımını tesis etmek için doğal gaz kaçağı, doğal gaz kokusu, yangın, korbonmonoksit gazı zehirlenmeleri ve benzeri herhangi bir tehlike durumunda 24 saat kesintisiz ve ücretsiz hizmet sunan 187 Doğal Gaz Acil İhbar Hattı’nın aranması gerektiğini bildiren Aras, “Meydana gelen olaylarda açık ve net bilgi verilmesi müdahale edilme süresini kısaltmaktadır. Diğer bir önemli husus da ihbar verilirken panik yapılmaması ve adresin doğru bir şekilde verilmesidir. Adres yerine farklı tanımlamaların kullanılması olaya müdahalede zaman kaybına neden olabilmektedir” dedi.
Aras konuşmasını “Şirketimiz doğal gaz tesisatlarınızda can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün unsurların önüne geçmek için mücadele etmektedir. Abonelerimizin de aynı özveri ve gayreti göstermelerini istirham etmekteyiz” diye tamamladı.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here